Nguyễn Trường Minh
Nguyễn Trường Minh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 71 lượt xem

Tôi không chèn được link hoặc file hình ảnh phản hồi về bài học trên

Tôi không chèn được link hoặc file hình ảnh phản hồi về bài học trên phần đặt câu hỏi này.
https://photos.app.goo.gl/a2T8yv8N2vS...

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 71 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Trường Minh 08:06 - Jun 19, 2021

Chào bạn, để đặt câu hỏi dạng hình ảnh, bạn chỉ cần Chụp màn hình ảnh đó -> Copy và Paste vào cmt trực tiếp bằng Ctrl C + Ctrl V được luôn


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội