Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn Thị Hoa
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 156 lượt xem

Cô ơi cho em hỏi: doanh nghiệp xuất nguyên vật liệu...

Cô ơi cho em hỏi: doanh nghiệp xuất nguyên vật liệu xây dựng nhà văn phòng để sử dụng hạch toan thế nào ạ
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 156 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hoa 13:08 - Aug 27, 2018
1, mua nguyên liệu về: Nợ 152 - có: ...
2, xuất nvl cho xây dựng: Nợ 241 - có 152
3, hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sd: Nợ 211 - có 241
4. hàng kỳ trích khấu hao cho bộ phận sử dụng: ....
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội