@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông

Nội dung khóa học

Nội dung khóa học
5 Chương, 458 phút

Chương 1: Part 1: Tổng quan về Word

 • 1. Hướng dẫn sử dụng giao diện học tập 05:42
 • 2. Tham gia nhóm học tập trên Facebook
 • 3. Hướng dẫn sử dụng công cụ 02:40
 • 4. File thực hành + Bài tập
 • 5. Giới thiệu Khóa học - Làm như thế nào để soạn thảo một văn bản chuyên nghiệp 04:26
 • 6. Bắt đầu với phần mềm Microsoft Word - Giao diện và tính năng cơ bản 08:05
 • 7. Thiết lập quan trọng ban đầu để bắt đầu soạn thảo văn bản 10:14
 • 8. Tạo một tài liệu mới. Mở và Lưu tài liệu. Chia sẻ tài liệu 09:45
 • Đề kiểm tra 1: Đề kiểm tra cuối Chương 1
 • 9. Tổng kết kiến thức Chương 1

Chương 2: Part 2: Các cài đặt và định dạng cơ bản phải biết trong Word

 • 10. Bắt đầu Soạn thảo văn bản. Soạn thảo ký tự thông thường và đặc biệt 08:28
 • 11. Các thao tác định dạng đoạn văn, văn bản 07:05
 • 12. Thao tác Cut, Copy, Paste và Format Painter 07:50
 • 13. Tìm kiếm và thay thế trong Word 06:09
 • 14. Thao tác với đoạn văn P1 - Khái niệm đoạn văn, thụt lề, căn lề, dấu đoạn, ngắt dòng 12:29
 • 15. Thao tác với đoạn văn P2 - Tuỳ chỉnh khoảng cách giữa các đoạn văn, các dòng 03:49
 • 16. Đánh dấu (bullet) và đánh số (numbering) tự động trong Word 08:45
 • 17. Chức năng Style trong Word 06:00
 • 18. Liên kết trong Word. Liên kết Word và Excel 10:06
 • Đề kiểm tra 2: Đề kiểm tra cuối Chương 2
 • 19. Tổng kết kiến thức Chương 2

Chương 3: Part 3: Các cài đặt và thiết kế với các đối tượng

 • 20. Làm việc với các Hình ảnh nhúng trong Word 09:27
 • 21. Chèn một Bảng và các thao tác với Bảng - Cơ bản 15:09
 • 22. Chèn một Bảng và các thao tác với Bảng - Nâng cao 16:09
 • 23. Thao tác Chèn và chỉnh sửa Shape 05:54
 • 24. Thao tác Chèn Hộp văn bản - Text Box 03:46
 • 25. Tạo đầu trang và chân trang một cách chuyên nghiệp 12:38
 • 26. Đánh số Trang 06:22
 • 27. Thao tác Chèn các hình minh họa đặc biệt (Chart) và Định dạng 09:49
 • 28. Thao tác Chèn các hình minh hoạ đặc biệt (Smart Art) và Định dạng 08:43
 • 29. Căn chỉnh, sắp xếp, nhóm các đối tượng 05:41
 • Đề kiểm tra 3: Đề kiểm tra cuối Chương 3
 • 30. Tổng kết kiến thức Chương 3

Chương 4: Part 4: Thêm các tính năng Nâng cao đặc biệt của Word

 • 31. Tạo ngắt trang, ngắt đoạn đặc biệt trong văn bản 17:24
 • 32. Trình bày văn bản dạng cột 04:27
 • 33. Tạo mục lục cho Văn bản 10:36
 • 34. Tạo thêm các Caption, FootNote để diễn giải nội dung trong Word 10:51
 • 35. Tạo Danh mục tài liệu tham khảo, Danh mục Bảng biểu, Hình Ảnh 19:51
 • 36. Sử dụng từ điển Word để kiểm tra ngữ pháp - từ vựng 05:44
 • 37. Bảo vệ Văn bản bằng chức năng Protect của Word 09:12
 • 38. Sử dụng chức năng Mail Merge cho trộn Văn bản 11:55
 • 39. Cộng tác làm việc trên Word - Sử dụng các tính năng Comment 03:25
 • 40. Cộng tác làm việc trên Word - Sử dụng các tính năng Tracking 11:10
 • 41. Tự động hóa công việc trong Word - ghi Macro 11:24
 • 42. Các cài đặt cho Trang văn bản - Hướng trang, căn lề, ngắt trang 04:34
 • 43. Chức năng in với cài đặt trang 07:38
 • Đề kiểm tra 4: Đề kiểm tra cuối Chương 4
 • 44. Tổng kết kiến thức Chương 4

Chương 5: Part 5: Ứng dụng Word để chuyên nghiệp hóa việc soạn thảo

 • 45. Cấu trúc cho một Văn bản - Update 17:29
 • 46. Soạn thảo Công văn - Quyết định ngắn 18:37
 • 47. Soạn thảo các Hợp đồng 42:30
 • 48. Soạn thảo các Báo cáo chuyên môn 45:36
 • Đề kiểm tra 5: Đề kiểm tra cuối Chương 5
 • 49. Tổng kết kiến thức Chương 5