4 thay đổi về chính sách thuế, phí, lệ phí có hiệu lực từ tháng 1/2022

Nội dung được viết bởi Trần Linh Chi

Chính sách thuế, phí, lệ phí là điều mà các cá nhân, tổ chức. đặc biệt là doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm để thực hiện tốt nghĩa vụ về thuế của mình. Bởi vậy, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cũng cần cập nhật kịp thời những sự thay đổi trong chính sách về thuế, phí, lệ phí để kịp thời điều chỉnh sổ sách và số tiền nộp cho hợp lý. Trong bài viết này, Gitiho sẽ giới thiệu tới bạn 4 chính sách về thuế, phí, lệ phí mới nhất có hiệu lực từ tháng 01/2022.

Xem thêm: Hướng dẫn về cách kê khai và nộp lệ phí môn bài mới nhất

Điều chỉnh thuế, phí, lệ phí: Chính sách về phí và lệ phí

Điều chỉnh giảm 37 khoản phí, lệ phí

Theo Thông tư 120/2021/TT-BTC, 37 khoản phí, lệ phí được điều chỉnh giảm từ 10% - 50% trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/06/2022. Mục đích của việc giảm các khoản phí, lệ phí này là để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid 19. Một số phí và lệ phí quan trọng được điều chỉnh giảm mà các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cần lưu ý là:

(1) Lệ phí cấp Căn cước công dân: Giảm 50% so với mức lệ phí quy định tại Điều 4, Thông tư 59/2019/TT-BTC (quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân)
(2) Phí trong chăn nuôi: Giảm 50% so với mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí trong chăn nuôi, ban hành kèm theo Thông tư 24/2021/TT-BTC (quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi)
(3) Phí đăng ký giao dịch đảm bảo:
- Giảm 20% so với mức thu phí quy định tại điểm a, điểm b và điểm d, mục 1 Biểu mức thu phí - Điều 4, Thông tư 202/20216/TT-BTC (quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm)
- Giảm 20% so với mức thu phí quy định tại điểm c, điểm đ, mục 1 Biểu mức thu phí  -  Điều 1, Thông tư 113/2017/TT-BTC sửa đổi thông tư 202/2016/TT-BTC
(4) Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt: Giảm 50% mức thu phí quy định tại điều 3, thông tư 295/2016/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí, sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt
(5) Giảm 50% mức thu phí trình báo đường thủy nội địa
(6) Giảm 50% mức lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xem máy chuyên dụng
(7) Giảm 20% phí sử dụng tần số vô tuyến điện đối với nghiệp vụ di động mặt đất 
(8) Giảm 50% phí kiểm định phương tiện phương tiện phòng cháy chữa cháy  

4 thay đổi về chính sách thuế, phí, lệ phí có hiệu lực từ tháng 1/2022

Và nhiều loại phí, lệ phí khác. Sau 30/06/2022, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Thông tư 120/2021/TT-BTC sẽ trở lại theo quy định hiện hành. 

Điều chỉnh quy định về lệ phí đăng ký hộ tịch

Theo Thông tư 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021, sửa đổi cho Thông tư 85/2019/TT-BTC về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, quy định về lệ phí đăng ký hộ tịch được điều chỉnh như sau:

Lệ phí hộ tịch là khoản thu đối với người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật, không bao gồm việc cấp bản sao trích lục hộ tich.

Xem thêm: Khi mua bán nhà đất phải chịu những khoản thuế, lệ phí gì?

Lệ phí hộ tịch đối với người đăng ký hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

 • Đăng ký khai sinh: Khai sinh không đúng hạn; đăng ký lại khai sinh; đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác
 •  Đăng ký khai tử: Khai tử không đúng hạn, đăng ký lại khai tử
 • Đăng ký kết hôn, đăng ký lại kết hôn; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • Nhận cha, mẹ, con
 • Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi cư trú trong nước
 • Bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú trong nước
 • Xác nhận/ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác; đăng ký hộ tịch khác

Lệ phí hộ tịch đối với người đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân huyền, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

 • Đăng ký khai sinh: Đăng ký khai sinh, đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
 • Đăng ký khai tử: Đăng ký khai tử, đăng ký lại khai tử
 • Đăng ký kết hôn: Đăng ký kết hôn mới, đăng ký lại kết hôn
 • Giám hộ, chấm dứt giám hộ; nhận cha, mẹ, con
 • Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước
 • Xác định lại dân tộc; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài
 • Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
 • Đăng ký hộ tịch khác

Căn cức vào từng trường hợp đăng ký hộ tịch và điều kiện thực tế của địa phương để có mức thu lệ phí hợp lý. Mức miễn, giảm lệ phí hộ tịch theo quy định tại điều 10, Luật Phí và lệ phí và khoản 1, điều 11 Luật hộ tịch.

Xem thêm: 4 hành vi vi phạm quy định về mua hóa đơn

Điều chỉnh thuế, phí, lệ phí: Chính sách về thuế và hóa đơn

Bên cạnh những điều chỉnh, bổ sung về mức thu phí, lệ phí còn có những thay đổi và điều chỉnh về chính sách thuế và hóa đơn. 

Cá nhân cho thuê tài sản có doanh thu dưới 100 triệu/năm không cần nộp thuế

Căn cứ vào thông tư 100/2021/T-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2022:

 • Cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm, có doanh thu dưới 100 triệu/ năm sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. 
 • Nếu bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì mức doanh thu để xác định cá nhân phải nộp thuế hay không là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch

4 thay đổi về chính sách thuế, phí, lệ phí có hiệu lực từ tháng 1/2022

Xử phạt các vi phạm liên quan đến hóa đơn

Nghị định 102/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 được chính phủ ban hành đã sửa đổi các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, lệ phí, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm; kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập. Trong nghị định này có bổ sung mức phạt với hành vi lập hóa đơn không ghi đầy đủ thông tin bắt buộc là 4.000.000 - 8.000.000 đồng. 

Bên cạnh đó, nghị định còn sửa đổi quy định xử phạt đối với hành vị làm cháy, hỏng hóa đơn:

 • Phạt từ 4.000.000 - 8.000.000 đồng đối với các vi phạm sau:
  • Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập
  • Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng mình việc mua bán hàng hóa dịch vụ
  • Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế

  4 thay đổi về chính sách thuế, phí, lệ phí có hiệu lực từ tháng 1/2022

  • Phạt từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập, đã khai thuế trong quá trình sử dụng hoặc trong thời gian lưu trữ, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1,2,3 điều 26, nghị định 125/2020/NĐ-CP 

  Tổng kết

  Trên đây là 4 chính sách về thuế, phí, lệ phí có hiệu lực từ tháng 01/2022 mà các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện đầy đủ và chính xác nghĩa vụ của mình. Mong rằng bài viết đã mang tới kiến thức hữu ích giúp bạn dễ dàng thực hiện công việc của mình.

  Chúc bạn học tốt!

  Có một khóa học có thể giúp kế toán mới:

  • Hiểu về hệ thống kế toán, quy định kế toán, từ xây dựng sổ sách đến lập báo cáo thuế và tài chính.
  • Thiết lập và thực hiện các giao dịch kế toán, từ Nhật ký chung đến bảng lương theo quy định mới, và bút toán kết chuyển.
  • Thành thạo việc lên sổ kế toán, xử lý dữ liệu, và tạo tờ khai thuế, cũng như các kỹ năng làm việc trên phần mềm MISA và thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp.

  Hãy bấm Đăng ký Học thử ngay bên dưới để trải nghiệm công việc của một Kế toán tổng hợp nha!

  0/5 - (0 bình chọn)

  0/5 - (0 bình chọn)

  0 thảo luận

  @ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
  Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
  Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông