Cách sử dụng hàm LEFT và các ứng dụng của hàm LEFT trong Excel

Hàm LEFT là một hàm phổ biến trong Excel dùng để phân xuất dữ liệu. Bên cạnh đó, hàm LEFT còn có rất nhiều ứng dụng hữu ích như phân xuất họ tên, chuỗi kí tự đứng trước kí tự nhất định, phân xuất kí tự số và rất nhiều chức năng khác. Trong bài viết này, hãy cùng Gitihho tìm hiểu về hàm LEFT trong Excel nhé! 

Xem thêm: Hàm LEFT và các ứng dụng của hàm LEFT trong Microsoft Excel

Cú pháp hàm LEFT trong Excel

Hàm LEFT thuộc nhóm hàm xử lý chuỗi, cắt chuỗi ký tự từ bên trái của văn bản. Hàm LEFT được ứng dụng để tìm kiếm thông tin nhanh chóng trong Excel.

Cú pháp hàm LEFT 

LEFT(text,[num_chars])

Trong đó:

text (bắt buộc): Chuỗi văn bản gốc dùng để tham chiếu ra chuỗi ký tự.

num_chars (không bắt buộc): Số lượng ký tự muốn phân tách (từ bên trái của chuỗi văn bản)

- Nếu bỏ trống num_chars: Kết quả trả về 1 ký tự

- Nếu ký tự trong num_chars lớn hơn tổng ký tự của chuỗi văn bản, kết quả trả về là toàn bộ văn bản.

Lưu ý: Hàm LEFT là hàm văn bản, vì vậy kết quả hàm LEFT luôn trả về là chuỗi văn bản, ngay cả khi chuỗi giá trị nguồn là ký tự số. Trong trường hợp bạn muốn hàm LEFT trả về kết quả là số, bạn hãy dùng hàm LEFT kết hợp với hàm VALUE. 

Ví dụ: Lọc mã hàng hóa trong bảng Excel dưới đây:

Cách sử dụng hàm LEFT và các ứng dụng của hàm LEFT trong Excel

Công thức hàm LEFT:

=LEFT(A2,3)

Như vậy, bạn đã thành công phân xuất 3 kí tự đầu tiên của chuỗi văn bản "Mã số" rồi đó.

Xem thêm: Cách để sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp hàm LEFT trong Excel

Ứng dụng của hàm LEFT trong Excel

Sử dụng hàm LEFT để phân xuất chuỗi ký tự đứng trước một ký tự nhất định

Nếu bạn muốn phân tách một chuỗi kí tự đứng trước 1 kí tự đặc biệt trong Excel hãy sử dụng hàm LEFT kết hợp với hàm SEARCH hoặc hàm FIND.

Hàm SEARCH hay hàm FIND là hàm giúp tìm kiếm vị trí của một chuỗi kí tự văn bản không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.

Vì vậy, ta sử dụng hàm SEARCH để truy tìm 1 kí tự nhất định đứng sau chuỗi kí tự muốn phân tách bỏi hàm LEFT.

Cú pháp hàm trong trường hợp này là:

LEFT(text, SEARCH (find_text,text)-1)

Trong đó:

text: Chuỗi kí tự tham chiếu

find_text: kí tự muốn tìm kiếm

-1: loại bỏ 1 kí tự từ kết quả của hàm SEARCH

Ví dụ: Phân tách họ của những học sinh:

Cú pháp:

=LEFT(A2, SEARCH(" ", A2)-1)
 

Trong trường hợp này "-1" để loại bỏ khoảng trống từ kết quả hàm SEARCH (khoảng trống, dấu cách không hiển thị trong ô có thể gây nên nhiều vấn đề khi sử dụng kết quả của ô đó để phân xuất các công thức khác)

Kết quả:

Cách sử dụng hàm LEFT và các ứng dụng của hàm LEFT trong Excel

Xem thêm: Hướng dẫn cách kết hợp hàm VLOOKUP và hàm LEFT trong Excel

Sử dụng hàm LEFT để dời n ký tự cuối khỏi chuỗi ký tự

Trong trường hợp bạn muốn dời n kí tự từ phần cuối của chuỗi văn bản và đặt phần còn lại vào một ô tính khác hãy dùng hàm LEFT kết hợp với hàm LEN

Hàm LEN trong Excel dùng để đếm kí tự trong một ô tính nhất định.

Cú pháp hàm LEN: 

=LEN(ô cần đếm)

Vì vậy, bạn sử dụng hàm LEN để đếm số kí tự trong ô và sử dụng hàm LEFT để phân xuất số kí tự đó ra ô tính khác.

Ví dụ: Phân xuất mã hàng hóa trong bảng tính sau đây

Cú pháp hàm trong trường hợp này là: 

=LEFT(A2,LEN(A2)-8)

Trong đó:

-8 nghĩa là loại bỏ 8 kí tự cuối cùng bao gồm: "dấu cách", "-", "dấu cách", "SL:30" từ chuỗi kí tự gốc.

Cách sử dụng hàm LEFT và các ứng dụng của hàm LEFT trong Excel

Xem thêm: Hướng dẫn cách sử dụng hàm LEFT trong Excel để tách chuỗi ký tự

Kết hợp hàm LEFT và hàm VALUE để trả về kết quả là ký tự số

Như Gitiho đã nói ở trên, hàm LEFT luôn luôn trả về kết quả là chuỗi văn bản kể cả khi chuỗi văn bản gốc của bạn bao gồm các kí tự số, vì vậy kết quả của hàm LEFT không thể dùng để tính toán trong Excel.

Vì vậy, nếu bạn muốn kết quả trả về là các kí tự số thì hãy sửa dụng hàm LEFT hết hợp với hàm VALUE

Hàm VALUE trong Excel được hỗ trợ người dùng chuyển đổi giá trị văn bản thành giá trị số. Nó có thể nhận chuỗi số, ngày tháng.

Cú pháp hàm VALUE:

=VALUE(text)

Trong đó: text là chuỗi văn bản được tham chiếu

Ví dụ: Phân xuất mã số hàng trong trường hợp sau đây

Cách sử dụng hàm LEFT và các ứng dụng của hàm LEFT trong Excel

Cú pháp hàm:

=VALUE(LEFT(A2,3))

Cách sử dụng hàm LEFT và các ứng dụng của hàm LEFT trong Excel

Như vậy, kết quả ta nhận được là chuỗi các số thay vì chuỗi văn bản như hàm LEFT. Bây giờ bạn có thể thoải mái sử dụng kết quả này để tính toán hay tham chiếu giá trị cho các công thức tính toán trong Excel.

Nguyên nhân và cách khắc phục lỗi hàm LEFT không thực hiện

Hàm LEFT không thực hiện được với ngày tháng

Trong Excel, ngày tháng được lưu dưới dạng số nguyên, ngày 01/01/1900 được đại diện bởi số 1. Vì vậy, nếu bạn sử dụng hàm LEFT để phân xuất kí tự trong ô tính định dạng ngày tháng, kết quả trả về là các con số địa diện cho ngày tháng đó. 

Ví dụ: Phân xuất ngày trong chuỗi ngày tháng 

Nếu bạn sử dụng hàm LEFT để phân xuất ngày kết quả sẽ trả về số 44 là 2 chữ số đầu trong dãy số đại diện cho ngày 12/11/2021.

Cách sử dụng hàm LEFT và các ứng dụng của hàm LEFT trong Excel

Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng hàm YEAR, MONTH, DAY để phân xuất ngày tháng thay vì hàm LEFT.

Xem thêm: Hướng dẫn cách các hàm lấy tháng, năm trong Excel - Hàm YEAR, MONTH, DAY, DATE (kèm bài luyện tập)

Hàm LEFT xảy ra lỗi khi có khoảng trống đứng đầu chuỗi văn bản nguồn

Nếu tồn tại những khoảng trống, dấu cách đứng dầu trong giá trị gốc, hàm LEFT sẽ trả về kết quả lỗi. Để xóa những dấu cách "đáng ghét" đứng đầu trong chuỗi văn bản bạ sử dụng hàm TRIM

Cách sử dụng hàm LEFT và các ứng dụng của hàm LEFT trong Excel

Cú pháp hàm TRIM để xóa khoảng trắng đứng đầu chuỗi văn bản:

=TRIM(text)

Cách sử dụng hàm LEFT và các ứng dụng của hàm LEFT trong Excel

Hàm LEFT trả kết lỗi nếu num_chars nhỏ hơn 0

Nếu num_chars là số âm thì công thức hàm LEFT sẽ trả về lỗi #VALUE. Khi đó, ta chỉ cần loại bỏ các dấu âm thì lỗi này sẽ được khắc phục.

Bạn hãy kiểm tra lại những nguyên nhân trên trước khi áp dụng hàm LEFT để phân xuất kí tự, để hạn chế các lỗi và tiết kiếm thời gian sửa đổi nhé!

Kết luận

Qua bài viết trên, Gitiho đã cùng bạn khám phá cách sử dụng hàm LEFT đơn giản trong Excel và các ứng dụng của hàm LEFT qua các ví dụ cụ thể. Hy vọng bạn sẽ thực hiện thành công cho công việc của mình và đừng quên theo dõi chúng mình để xem thêm các bài viết bổ ích khác nhé!

Ngay bây giờ hãy cùng luyện tập thêm với bộ bài tập Excel có đáp án của Gitiho để nằm lòng tin học văn phòng nhé! 
 

Khóa học liên quan

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông