Sabrina
Sabrina
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 34 lượt xem

Cách xây dựng mô tả công việc cho vị trí Kỹ sư môi trường

Jul 24 2022
Chức danh/vị trí công việc     Kỹ sư môi trườngPhòng Ban: Phòng Kế  hoạch và Hỗ trợ dự án - Ban Đầu tư
Địa điểm làm việcĐịa điểm do doanh nghiệp chỉ định
Loại hợp đồng lao độngXác định thời hạn/không xác định thời hạn theo quy định của Công ty
I. THÔNG TIN CHUNG
Báo cáo trực tiếp cho: Trưởng phòng kế hoạch và hỗ trợ dự án/ Phó Ban Đầu tư
Qui trình công việc liên quan: 1. Các Quy trình văn bản có liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng lĩnh vực nông nghiệp
2. Các quy trình văn bản có liên quan đến lĩnh vực quản lý và lập quy hoạch vùng nông nghiệp
3. Các quy trình ban hành bởi Doanh nghiệp
Quan hệ công việc:                     Bên trongBên ngoài
Các Phòng/ Ban, công ty thành viên của Doanh nghiệpCác nhà thầu liên quan đến lĩnh vực xây dựng hợp tác triển khai các dự án đầu tư của Doanh nghiệp
II. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
1. Tổ chức thực hiện lập báo cáo ĐTM cho các dự án.
2. Tham mưu cho các lãnh đạo các công tác liên quan tới Môi trường trong các dự án đầu tư xây dựng của Doanh nghiệp.
- Tư vấn cho lãnh đạo các vấn đề liên quan tới Môi trường trong các dự án đầu tư xây dựng của Doanh nghiệp.
III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ                                                    TỶ TRỌNG (%)KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC 
1. Tổ chức thực hiện lập báo cáo ĐTM cho các dự án.30%Báo cáo ĐTM đáp ứng đúng các yêu cầu của nhà nước và pháp luật
2. Xây dựng kế hoạch quản lý môi trường cho các dự án từ giai đoạn thi công xây dựng đến giai đoạn vận hành Dự án 30%Đảm bảo kế hoạch đúng theo quy định hiện hành của pháp luật.
3. Phối hợp với Ban quản lý dự án triển khai các công trình bảo vệ môi trường 10%Triển khai đúng theo ĐTM đã được phê duyệt
4. Hỗ trợ Công ty con trong Doanh nghiệp triển khai hoàn thiện hồ sơ quản lý môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng và vận hành Dự án 10%Đảm bảo triển khai đúng theo quy định hiện hành của pháp luật
6. Rà soát và đề xuất với ban lãnh đạo về tổ chức nhân sự thực hiện quản lý môi trường tại các dự án.5%Tổ chức nhân sự hợp lý và hiệu quả
5. Giám sát tình hình hoạt động bảo vệ môi trường của các Dự án.5%Giám sát thường xuyên để khắc phục những sai sót kịp thời
7. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tiếp đoàn thanh tra môi trường.5%Hồ sơ tài liệu đủ tiêu chuẩn và đáp ứng kịp thời
8. Thực hiện các công việc khác khi có sự chỉ đạo của ban lãnh đạo5%Đảm bảo xử lý công việc hiệu quả, nhanh, kịp thời theo yêu cầu của cấp trên.
IV. QUYỀN HẠN
1. Yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ để phục vụ các công  tác quản lý, kiểm soát thiết kế có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp
2. Có quyền từ chối không xử lý nếu hồ sơ của đơn vị nếu thông tin không đủ hoặc sai với quy định của Doanh nghiệp
3. Các quyền hạn khác theo quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BĐT đã được ban hành
V. TRÁCH NHIỆM
1. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo gửi Trưởng phòng dự án/ Lãnh đạo Ban Đầu tư
3. Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, BĐT theo Quy định của Doanh nghiệp
4. Trách nhiệm khác tương ứng với phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân công phụ trách
VI. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU
TIÊU CHUẨNYÊU CẦU
1. Bằng cấp, Chứng chỉ- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Môi trường
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc
2. Kiến thức cần thiết- Am hiểu pháp luật về Môi trường trong thực hiện dự án đầu tư ở cả 3 giai đoạn Chuẩn bị đầu tư; Thi công xây dựng và Vận hành dự án.
- Đã tham gia lập đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho các dự án xây dựng (Ưu tiên đã từng chủ trì lập Lập ĐTM cho các dự án nhóm B trở lên. Trong đó ít nhất 01 dự án thẩm định tại bộ tài nguyên môi trường).
- Có kiến thức sâu liên quan tới Môi trường trong các dự án đầu tư xây dựng của Doanh nghiệp.
3. Kỹ năng cần thiết- Kỹ năng tổng hợp, phân tích
- Kỹ năng quản lý
- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc
- Kỹ năng khác như: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng giải quyết vấn đề; …
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh Giao tiếp cơ bản
- Vi tính- Sử dụng thành tạo các chương trình Autocad, Sap, Nova,... và các phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý thiết kế kết cấu
4. Kinh nghiệmTối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập và kiểm soát thiết kế. Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương và kinh nghiệm tại các Doanh nghiệp/Doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp
5.Thái độ trong công việcTrung thực, trách nhiệm, cẩn trọng, khách quan, chuyên nghiệp. 
6. Sức khỏeTốt
7. Khác- Có thể đi công tác.
- Làm việc thêm giờ khi có yêu cầu giải quyết công việc gấp, khẩn…
- Chịu áp lực, cường độ làm việc cao

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Nhân sự - Hành chính

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 34 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội