Cách xây dựng mô tả công việc vị trí Chuyên viên Tổng mức đầu tư

Sabrina24/07/2022

Chuyên viên Tổng mức đầu tư là vị trí quan trọng đối với nhiều doanh nghiệp hiện nay. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu cách xây dựng mô tả công việc của vị trí Chuyên viên Tổng mức đầu tư, giúp bạn tuyển chọn được nhân tài cho doanh nghiệp mình nhé!

Bản mô tả công việc của vị trí Chuyên viên Tổng mức đầu tư

Chuyên viên Tổng mức đầu tư

Xem thêm: Cách xây dựng mô tả công việc vị trí Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Sản phẩm Liên kết

Bản mô tả công việc của vị trí Chuyên viên Tổng mức đầu tư

Dưới đây là bản mô tả công việc của vị trí Chuyên viên Tổng mức đầu tư của một doanh nghiệp:

Chức danh/vị trí công việc: Chuyên viên Tổng mức đầu tư 

Phòng Ban: Phòng Phân tích đầu tư - Ban Đầu tư

Địa điểm làm việc: Do doanh nghiệp chỉ định

Loại hợp đồng: Xác định thời hạn 1-3 năm/ Không xác định thời hạn

I. THÔNG TIN CHUNG

Báo cáo trực tiếp cho:  Trưởng phòng và Phó trưởng phòng Phân tích đầu tư 

Qui trình công việc liên quan: 

- Quy trình: Đầu tư Dự án bất động sản
- Quy trình: Lập, kiểm soát tổng mức đầu tư và dự toán thiết kế;
- Quy trình: Quản lý thiết kế;
- Các quy định, quy chế khác có liên quan: Quyết định ủy quyền, phân quyền,…

Quan hệ công việc:                    

Bên trong
- Ban Quản lý kiến trúc
- Ban Quản lý dự án/Ban Quản lý xây dựng
- Ban Kế toán
- Ban Vật tư - Đấu thầu
- Ban Chiến lược Kinh doanh
- Các Phòng/ Ban liên quan 

Bên ngoài

- Các Sở, Ban, Ngành tại các địa phương nơi khảo sát và triển khai dự án bất động sản
- Các đối tác khác

II. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Lập và kiểm soát Sơ bộ tổng mức đầu tư, Tổng mức đầu tư nội bộ, dự toán ngân sách theo từng giai đoạn xây dựng thuộc các dự án đảm bảo mục tiêu tối ưu hóa và kiểm soát chi phí thực hiện.

III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Lập tổng mức đầu tư, dự toán ngân sách bao gồm:

- Lập sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn tiền khả thi.

- Lập tổng mức đầu tư nội bộ.

- Lập ngân sách cho các hạng mục thuộc dự án

- Giá vốn bất động sản

2. Tham gia kiểm soát tổng mức đầu tư nội bộ, dự toán ngân sách bao gồm:

- Kiểm tra, cập nhật Tổng mức đầu tư, dự toán từng giai đoạn xây dựng theo mức độ chi tiết của bước triển khai thiết kế.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan, đánh giá tình hình thực hiện thực tế và dự toán ngân sách.

- Đề xuất tối ưu hóa và kiểm soát chi phí thực hiện

3. Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về giá phục vụ cho công tác tính toán lập và kiểm soát Tổng mức đầu tư và dự toán - ngân sách

4. Xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn biểu mẫu, quy trình, quy định phục vụ hoạt động vận hành công việc chuyên môn dự toán tổng mức đầu tư, dự toán ngân sách đầu tư

5. Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động/báo cáo chuyên môn định kỳ/phát sinh

6. Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của cấp trên

KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC        

Số liệu dự toán tiệm cận với số liệu thực tế triển khai

Cảnh báo kịp thời các nguy cơ vượt định mức tổng mức đầu tư theo kế hoạch. Đảm bảo tổng mức đầu tư thực tế nằm trong dự toán ngân sách được phê duyệt

Thông tin về giá được cập nhật chính xác, kịp thời, đầy đủ

Tài liệu soạn thảo đáp ứng quy định về thể thức trình bày văn bản, được ban hành trước khi áp dụng.

Hướng dẫn đảm bảo các đơn vị sử dụng đúng biểu mẫu theo quy định, quy trình đã ban hành/ thống nhất.

Lưu trữ hồ sơ khoa học, theo đúng quy định.

Thông tin chính xác, được cập nhật kịp thời, đầy đủ dữ liệu.

Báo cáo gửi đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu

Hoàn thành công việc theo yêu cầu

IV. QUYỀN HẠN

1. Quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn trong phạm vi được phân công phụ trách/ ủy quyền

2. Có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ, phối hợp thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến hoạt động của nhóm Tổng mức đầu tư

3. Các quyền hạn khác theo quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi phụ trách

V. TRÁCH NHIỆM   

1. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động chuyên môn phụ trách

2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo gửi Lãnh đạo Phòng/ Ban KTXD

3. Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân tích đầu tư theo Quy định của Doanh nghiệp

4. Thực hiện nội quy lao động và các quy định, quy chế quản trị nhân sự chung của Doanh nghiệp

5. Trách nhiệm khác tương ứng với phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân công phụ trách

VI. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU

1. Bằng cấp,Chứng chỉ 

- Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế xây dựng các trường: Đại học Xây dựng, Đại học Giao thông, ĐH Thủy lợi hoặc các ngành nghề có liên quan

2. Kiến thức cần thiết 

 - Định giá xây dựng.
 - Đấu thầu xây dựng.
 - Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 - Hoạt động tư vấn, quản lý chi phí.

3. Kỹ năng cần thiết 

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng Phân tích và lập dự toán
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh  Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành
- Tin học: Thành thạo các phần mềm Autocad, Word, Excel, văn phòng,…

4. Kinh nghiệm Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên làm việc tại các Công ty/ Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng, Bất động sản

5. Thái độ/ Tố chất Trách nhiệm, cẩn trọng, khách quan, chuyên nghiệp.

6. Sức khỏe Tốt

7. Khác 

- Có thể đi công tác.
- Làm việc thêm giờ khi có yêu cầu giải quyết công việc gấp, khẩn…
- Chịu áp lực, cường độ làm việc cao 

Tổng kết

Trên đây là chi tiết mẫu bản mô tả công việc cho vị trí Chuyên viên Tổng mức đầu tư, bạn có thể dựa vào đây để xây dựng bản mô tả công việc phù hợp với doanh nghiệp mình nhé!

Khóa học liên quan

5/5 - (1 bình chọn)

5/5 - (1 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông