Sabrina
Sabrina
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 51 lượt xem

Cách xây dựng mô tả công việc vị trí Giám đốc Đầu tư Khu vực

Jul 24 2022
Chức danh/vị trí công việc     Giám đốc Đầu tư Khu vựcPhòng Ban: Ban Đầu tư
Địa điểm làm việcĐịa điểm do doanh nghiệp chỉ định
Loại hợp đồng lao độngXác định thời hạn/không xác định thời hạn theo quy định của Công ty
I. THÔNG TIN CHUNG
Báo cáo trực tiếp cho: Phó Tổng Giám đốc
Qui trình công việc liên quan: 1. Quy trình phát triển và thực hiện dự án đầu tư
2. Các quy chế, quy trình, quy định có liên quan trong quá trình thực hiện công việc và triển khai thực hiện các dự án đầu tư
Quan hệ công việc:                     Bên trongBên ngoài
Các Phòng/Ban, công ty thành viên của Doanh nghiệpCác đơn vị, các NCC, nhà thầu, đối tác bên ngoài
II. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
1. Đảm bảo việc điều hành toàn bộ các hoạt động của miền/địa bàn/khu vực được phân công phụ trách.
2. Quản lý, chịu trách nhiệm trong việc Tìm kiếm và đề xuất các cơ hội đầu tư lên Ban lãnh đạo
3. Quản lý, chịu trách nhiệm trong việc Phân tích, đánh giá hiệu quả dự án đầu tư.
4. Xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển và thực hiện các thủ tục pháp lý dự án.
III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ                                                    TỶ TRỌNG (%)KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC 
1. Điều hành mọi hoạt động của miền/địa bàn/khu vực được phân công phụ trách theo đúng quy định, quy trình của Công ty và pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Đầu tư trong suốt quá trình công tác nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội đầu tư cho đến khi hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư và chuyển giao cho ban QLDA thực hiện thi công.50%1. Điều hành, quản lý mọi hoạt động của miền/địa bàn/khu vực được phân công phụ trách theo đúng quy định, quy trình của Công ty cũng như pháp luật của Nhà nước. 
Phân công công việc hợp lý cho các Phó ban và cán bộ nhân viên trong miền/địa bàn/khu vực được phân công phụ trách nhằm thực hiện tốt công việc.
 
2. Xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển và thực hiện các thủ tục pháp lý dự án.20%2. Nắm bắt và điều chỉnh, có phương án đề xuất lên Tổng Giám đốc kịp thời mọi vấn đề phát sinh trong hoạt động của miền/địa bàn/khu vực được phân công phụ trách.
Phối hợp với các đơn vị trong Doanh nghiệp đánh giá, trình Ban Lãnh đạo phê duyệt chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới.
Tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến dự án đầu tư của Doanh nghiệp.
3. Quản lý, thực hiện và chịu trách nhiệm công tác thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án.20%3. Làm tốt công tác chỉ đạo lập kế hoạch và phê duyệt kế hoạch về tiến độ , trình tự thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành về đầu tư xây dựng đối với các Dự án mới khi chủ trương thực hiện được phê duyệt.
Có trách nhiệm trong việc theo dõi tiến độ thực hiện của các dự án theo đúng kế hoạch được phê duyệt theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.
Tiếp nhận, rà soát các văn bản, hồ sơ, bản vẽ thiết kế từ các đơn vị thực hiện để kiểm soát, đóng góp ý kiến và nắm bắt công việc có liên quan đến hoạt động của miền/địa bàn/khu vực được phân công phụ trách.
4. Theo dõi, giám sát nhân sự trong miền/địa bàn/khu vực được phân công phụ trách và toàn quyền trong vấn đề nhân sự.10%4. Xây dựng được tập thể đoàn kết, mạnh về chuyên môn cũng như xây dựng chiến lược phát triển nhân sự dài hạn cho miền/địa bàn/khu vực được phân công phụ trách.
IV. QUYỀN HẠN
1. Đại diện Doanh nghiệp làm việc với các đơn vị thành viên, khách hàng, đối tác thực hiện hoạt động chuyên môn của Ban trong phạm vi được phân công/ủy quyền
2. Quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động của Ban Đầu tư trong phạm vi được phân công/ủy quyền
3. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ đối với các công ty thành viên trong phạm vi chức năng, quyền hạn được phân công/ ủy quyền 
4. Có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ, phối hợp thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến hoạt động của Ban Đầu tư/chỉ đạo của Lãnh đạo Doanh nghiệp
5. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm... nhân sự thuộc miền/địa bàn/khu vực được phân công phụ trách
6. Các quyền hạn khác theo quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Đầu tư hiện hành
V. TRÁCH NHIỆM
1. Hoàn thành nhanh chóng và chính xác mọi nhiệm vụ Tổng Giám đốc giao cho và chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về những hoạt động của Ban.
2. Nhận nhiệm vụ và nhận trách nhiệm với nhiệm vụ của miền/địa bàn/khu vực được phân công phụ trách, có trách nhiệm thúc dục nhân viên hoàn thành công việc được giao và báo cáo tình hình hoạt động của Ban cho Tổng Giám đốc.
3. Luôn làm đúng theo sự chỉ đạo, theo yêu cầu của Tổng Giám đốc trong sự linh hoạt, chủ động và sáng tạo. Đồng thời truyền đạt, giao phó nhiệm vụ đúng tinh thần của Tổng Giám đốc giao cho đến các Phó ban, cán bộ công nhân viên trong Ban.
4. Đi sâu, đi sát với từng nhân viên của Ban để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng và có giải pháp khuyến khích, động viên kịp thời, ủng hộ toàn thể nhân viên của mình phụ trách.
5. Thực hiện nội quy lao động và các quy định, quy chế quản trị nhân sự chung của Doanh nghiệp 
6. Trách nhiệm khác tương ứng với phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của Ban Đầu tư
VI. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU
TIÊU CHUẨNYÊU CẦU
1. Bằng cấp, Chứng chỉTốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành, Kinh tế xây dựng, Đại học xây dựng, Đại học kiến trúc, Đại học Luật, ....hoặc các chuyên ngành khác có liên quan. Có các chứng chỉ liên quan bổ trợ cho công việc.
2. Kiến thức cần thiết- Am hiểu về quy trình đầu tư, các dự án đầu tư bất động sản, dự án đầu tư nông nghiệp, …., luật đầu tư cũng như hệ thống văn bản chính sách nhà nước ban hành. Có kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về thủ tục pháp lý các dự án đầu tư 
- Hiểu biết kiến thức quản lý đâu tư, chiến lược đầu tư và phát triển các dự án đầu tư
- Nắm vững các quy chế, quy định, quy trình có liên quan đến hoạt động BĐT, hoạt động SX kinh doanh của Doanh nghiệp
3. Kỹ năng cần thiết- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc
- Kỹ năng lãnh đạo
- Kỹ năng quản lý nhân viên
- Kỹ năng tổng hợp, quan sát phân tích
- Kỹ năng quản trị rủi ro
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng thuyết phục, thuyết trình, giao tiếp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh Thành thạo các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết
- Vi tínhSử dụng thành thạo máy tính, word, excel, auto cad, power point,…
4. Kinh nghiệm8 - 10 năm kinh nghiệm trong công tác đầu tư dự án bất động sản trong lĩnh vực Bất động sản, Nghỉ dưỡng, Sân Golf…., trong đó ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. 
5. Thái độTrách nhiệm, có tầm nhìn bao quát, cẩn trọng, khách quan, chuyên nghiệp.
6. Sức khỏeTốt
7. Khác- Làm việc tốt trong môi trường áp lực. 
- Có thể đi công tác, làm việc thêm giờ theo yêu cầu công việc

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Nhân sự - Hành chính

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 51 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội