Cách xây dựng mô tả công việc vị trí Giám đốc Đầu tư Khu vực

Nội dung được viết bởi Sabrina

Giám đốc đầu tư khu vực là người chịu trách nhiệm với toàn bộ kế hoạch, quy trình đầu tư của doanh nghiệp trong một vùng nhất định, vì vậy, đây là vị trí quan trọng và có ảnh hưởng rất lớn với doanh nghiệp. Trong bài viết này, hãy cùng Gitiho tìm hiểu làm thế nào để xây dựng bản mô tả công việc giúp chọn lựa ra được một giám đốc đầu tư khu vực tài ba nhé!

Khóa học: Tuyển dụng thực chiến cho người mới bắt đầu

Cách xây dựng bản mô tả công việc vị trí giám đốc đầu tư khu vực

Nguồn thông tin để xây dựng bản mô tả công việc

Để có thể xây dựng được bản mô tả công việc cho vị trí giám đốc đầu tư khu vực, bạn cần dựa trên các thông tin:

  • Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc
  • Bản yêu cầu đối với người thực hiện công việc
  • Chi tiết các chức năng, nhiệm vụ mà vị trí giám đốc đầu tư khu vực sẽ đảm nhiệm

Từ điển năng lực là gì? Ý nghĩa của từ điển năng lực với doanh nghiệp

Những thông tin này, bạn có thể kết hợp với ban giám đốc hoặc người quản lý trực tiếp để hiểu rõ và chính xác hơn trước khi bắt tay vào xây dựng bản mô tả công việc nhé!

dau-tu

Mẫu bản mô tả công việc cho vị trí giám đốc đầu tư khu vực

Chức danh/vị trí công việc: Giám đốc Đầu tư Khu vực 

Phòng Ban: Ban Đầu tư

Địa điểm làm việc Địa điểm do doanh nghiệp chỉ định

Loại hợp đồng lao động Xác định thời hạn/không xác định thời hạn theo quy định của Công ty

THÔNG TIN CHUNG

Báo cáo trực tiếp cho:  Phó Tổng Giám đốc

Qui trình công việc liên quan:  

1. Quy trình phát triển và thực hiện dự án đầu tư
2. Các quy chế, quy trình, quy định có liên quan trong quá trình thực hiện công việc và triển khai thực hiện các dự án đầu tư

Quan hệ công việc:                      

Bên trong: Các Phòng/Ban, công ty thành viên của Doanh nghiệp 

Bên ngoài: Các đơn vị, các NCC, nhà thầu, đối tác bên ngoài

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

1. Đảm bảo việc điều hành toàn bộ các hoạt động của miền/địa bàn/khu vực được phân công phụ trách.

2. Quản lý, chịu trách nhiệm trong việc Tìm kiếm và đề xuất các cơ hội đầu tư lên Ban lãnh đạo

3. Quản lý, chịu trách nhiệm trong việc Phân tích, đánh giá hiệu quả dự án đầu tư.

4. Xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển và thực hiện các thủ tục pháp lý dự án.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Điều hành mọi hoạt động của miền/địa bàn/khu vực được phân công phụ trách theo đúng quy định, quy trình của Công ty và pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Đầu tư trong suốt quá trình công tác nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội đầu tư cho đến khi hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư và chuyển giao cho ban QLDA thực hiện thi công.

2. Xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển và thực hiện các thủ tục pháp lý dự án.

3. Quản lý, thực hiện và chịu trách nhiệm công tác thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án.

4. Theo dõi, giám sát nhân sự trong miền/địa bàn/khu vực được phân công phụ trách và toàn quyền trong vấn đề nhân sự.

KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC 

1. Điều hành, quản lý mọi hoạt động của miền/địa bàn/khu vực được phân công phụ trách theo đúng quy định, quy trình của Công ty cũng như pháp luật của Nhà nước. 
Phân công công việc hợp lý cho các Phó ban và cán bộ nhân viên trong miền/địa bàn/khu vực được phân công phụ trách nhằm thực hiện tốt công việc.

2. Nắm bắt và điều chỉnh, có phương án đề xuất lên Tổng Giám đốc kịp thời mọi vấn đề phát sinh trong hoạt động của miền/địa bàn/khu vực được phân công phụ trách.
Phối hợp với các đơn vị trong Doanh nghiệp đánh giá, trình Ban Lãnh đạo phê duyệt chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới.
Tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến dự án đầu tư của Doanh nghiệp.

3. Làm tốt công tác chỉ đạo lập kế hoạch và phê duyệt kế hoạch về tiến độ , trình tự thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành về đầu tư xây dựng đối với các Dự án mới khi chủ trương thực hiện được phê duyệt.
Có trách nhiệm trong việc theo dõi tiến độ thực hiện của các dự án theo đúng kế hoạch được phê duyệt theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.
Tiếp nhận, rà soát các văn bản, hồ sơ, bản vẽ thiết kế từ các đơn vị thực hiện để kiểm soát, đóng góp ý kiến và nắm bắt công việc có liên quan đến hoạt động của miền/địa bàn/khu vực được phân công phụ trách.

4. Xây dựng được tập thể đoàn kết, mạnh về chuyên môn cũng như xây dựng chiến lược phát triển nhân sự dài hạn cho miền/địa bàn/khu vực được phân công phụ trách.

QUYỀN HẠN

1. Đại diện Doanh nghiệp làm việc với các đơn vị thành viên, khách hàng, đối tác thực hiện hoạt động chuyên môn của Ban trong phạm vi được phân công/ủy quyền
2. Quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động của Ban Đầu tư trong phạm vi được phân công/ủy quyền
3. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ đối với các công ty thành viên trong phạm vi chức năng, quyền hạn được phân công/ ủy quyền 
4. Có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ, phối hợp thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến hoạt động của Ban Đầu tư/chỉ đạo của Lãnh đạo Doanh nghiệp
5. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm... nhân sự thuộc miền/địa bàn/khu vực được phân công phụ trách
6. Các quyền hạn khác theo quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Đầu tư hiện hành

TRÁCH NHIỆM

1. Hoàn thành nhanh chóng và chính xác mọi nhiệm vụ Tổng Giám đốc giao cho và chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về những hoạt động của Ban.
2. Nhận nhiệm vụ và nhận trách nhiệm với nhiệm vụ của miền/địa bàn/khu vực được phân công phụ trách, có trách nhiệm thúc dục nhân viên hoàn thành công việc được giao và báo cáo tình hình hoạt động của Ban cho Tổng Giám đốc.
3. Luôn làm đúng theo sự chỉ đạo, theo yêu cầu của Tổng Giám đốc trong sự linh hoạt, chủ động và sáng tạo. Đồng thời truyền đạt, giao phó nhiệm vụ đúng tinh thần của Tổng Giám đốc giao cho đến các Phó ban, cán bộ công nhân viên trong Ban.
4. Đi sâu, đi sát với từng nhân viên của Ban để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng và có giải pháp khuyến khích, động viên kịp thời, ủng hộ toàn thể nhân viên của mình phụ trách.
5. Thực hiện nội quy lao động và các quy định, quy chế quản trị nhân sự chung của Doanh nghiệp 
6. Trách nhiệm khác tương ứng với phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của Ban Đầu tư

CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU

TIÊU CHUẨN YÊU CẦU
1. Bằng cấp, Chứng chỉ Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành, Kinh tế xây dựng, Đại học xây dựng, Đại học kiến trúc, Đại học Luật, ....hoặc các chuyên ngành khác có liên quan. Có các chứng chỉ liên quan bổ trợ cho công việc.

2. Kiến thức cần thiết 

- Am hiểu về quy trình đầu tư, các dự án đầu tư bất động sản, dự án đầu tư nông nghiệp, …., luật đầu tư cũng như hệ thống văn bản chính sách nhà nước ban hành. Có kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về thủ tục pháp lý các dự án đầu tư 
- Hiểu biết kiến thức quản lý đâu tư, chiến lược đầu tư và phát triển các dự án đầu tư
- Nắm vững các quy chế, quy định, quy trình có liên quan đến hoạt động BĐT, hoạt động SX kinh doanh của Doanh nghiệp

3. Kỹ năng cần thiết 

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc
- Kỹ năng lãnh đạo
- Kỹ năng quản lý nhân viên
- Kỹ năng tổng hợp, quan sát phân tích
- Kỹ năng quản trị rủi ro
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng thuyết phục, thuyết trình, giao tiếp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh  Thành thạo các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết
- Vi tính Sử dụng thành thạo máy tính, word, excel, auto cad, power point,…

4. Kinh nghiệm 8 - 10 năm kinh nghiệm trong công tác đầu tư dự án bất động sản trong lĩnh vực Bất động sản, Nghỉ dưỡng, Sân Golf…., trong đó ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

5. Thái độ Trách nhiệm, có tầm nhìn bao quát, cẩn trọng, khách quan, chuyên nghiệp.

6. Sức khỏe Tốt

7. Khác 

- Làm việc tốt trong môi trường áp lực. 
- Có thể đi công tác, làm việc thêm giờ theo yêu cầu công việc 

Tổng kết

Trên đây là bản mô tả công việc cho vị trí giám đốc đầu tư khu vực. Bạn có thể dựa trên mẫu bản mô tả công việc này để xây dựng bản mô tả công việc phù hợp với doanh nghiệp mình nhé!

Chúc bạn học tốt!

 

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông