Cách xây dựng mô tả công việc vị trí Quản lý dự án (công nghệ thông tin)

Nội dung được viết bởi Sabrina

Một dự án công nghệ thông tin muốn thành công cần sự phối kết hợp của rất nhiều yếu tố. Để nó có tính hiệu quả sử dụng thực tiễn thì lại cần tương thích với thị trường tiêu dùng hiện tại. Việc quản trị dự án công nghệ thông tin cần thiết để kiểm soát tổng thể những vấn đề này, có tác động điều chỉnh phù hợp. Do đó, vai trò của vị trí Quản lý dự án (công nghệ thông tin) là rất quan trọng. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu cách xây dựng mô tả công việc của Quản lý dự án (công nghệ thông tin), giúp bạn tuyển chọn được nhân tài cho doanh nghiệp mình nhé!

Bản mô tả công việc của vị trí Quản lý dự án (công nghệ thông tin)

Quản lý dự án (công nghệ thông tin)

Quản lý dự án (công nghệ thông tin) là gì? 

Đó là tổng hợp công việc thực hiện suốt quá trình của một dự án, bao gồm lập kế hoạch, lên mục tiêu, tổ chức, phân bổ nguồn lực, giám sát, đánh giá, thúc đẩy tiến độ nhằm đạt mục tiêu được thiết lập từ đầu. Nhiều đầu việc, nhưng nhìn chung sẽ bao gồm các hạng mục quản lý con người, quản lý nguồn lực, quản lý tính hiệu quả. 

Các dự án công nghệ thông tin hiện nay rất đa dạng, đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm công nghệ của người tiêu dùng hiện nay. Lĩnh vực công nghệ thông tin thường được chia làm hai loại là dự án phát triển phần mềm và dự án phát triển phần cứng. 

Xem thêm: Cách xây dựng mô tả công việc của vị trí Giám đốc Công nghệ

Bản mô tả công việc của vị trí Quản lý dự án (công nghệ thông tin)

Dưới đây là bản mô tả công việc của vị trí Quản lý dự án (công nghệ thông tin) của một doanh nghiệp:

Chức danh/vị trí công việc     Quản lý Dự ánPhòng Ban: Trung tâm Chuyển đổi số và Sản phẩm Liên kết
Địa điểm làm việcĐịa điểm do doanh nghiệp chỉ định
Loại hợp đồng lao độngXác định thời hạn/không xác định thời hạn theo quy định của Công ty
I. THÔNG TIN CHUNG
Báo cáo trực tiếp cho: Giám đốc/phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số & Sản phẩm liên kết
Qui trình công việc liên quan:  - Quy trình tham vấn và xây dựng sản phẩm liên kết
 - Quy trình đánh giá, chọn lựa và chỉ định nhà thầu
 - Quy trình xây dựng yêu cầu nghiệp vụ và phi nghiệp vụ
 - Quy trình trao đổi thông tin với nhà thầu
 - Quy trình phát triển dự án
Quan hệ công việc:                     Bên trongBên ngoài
1. Lãnh đạo Doanh nghiệp;
2. Các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan;
3. Các Công ty thành viên thuộc Doanh nghiệp.
1. Các nhà thầu sản xuất phần mềm
2. Các nhà thầu tư vấn giải pháp
3. Các công ty cung cấp dịch vụ chuyển mạch tiền điện tử
II. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
- Nghiên cứu và xây dựng các hệ thống phần mềm theo phục vụ việc tối ưu hóa quy trình, tăng doanh thu
- Nghiên cứu và xây dựng hệ thống phần mềm quản lý tập trung khách hàng của các phòng ban và công ty thành viên
- Xây dựng các hệ thống phần mềm quản lý và kinh doanh sản phẩm liên kết
III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ                                                    TỶ TRỌNG (%)KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC 
1. Hỗ trợ Lãnh đạo Trung tâm xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm Chuyển đổi số và Sản phẩm Liên kết10%Kế hoạch hoạt động khả thi, dự toán được nguồn lực, thời gian, ngân sách hoạt động, thể hiện đầy đủ các hạng mục chức năng, nhiệm vụ Trung tâm
Kế hoạch được Lãnh đạo Trung tâm phê duyệt trước khi triển khai thực hiện
2. Trợ giúp Lãnh đạo Trung tâm phụ trách, tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả một hoặc một số các công việc sau đây:70%Đảm bảo kết quả, chất lượng, tiến độ công việc theo cam kết/ kế hoạch đã duyệt
2.1 Nghiên cứu, thiết kế các gói sản phẩm tích hợp/liên kết giữa các sản phẩm, dịch vụ của các Công ty trực thuộc Doanh nghiệp Lên kế hoạch, phương án xây dựng, nghiên cứu tính khả thi của các sản phẩm liên kết giữa Công ty thành viên trực thuộc Doanh nghiệp
2.2 Phối hợp với các đơn vị liên quan thiết kế các gói sản phẩm tích hợp/liên kết gia tăng giá trị sản phẩm, dịch vụ của các Công ty trực thuộc Doanh nghiệp Tích hợp, nghiên cứu các hệ thống sản phẩm của các công ty thành viên để tạo ra gói sản phẩm liên kết
2.3 Tổng hợp, ghi nhận ý kiến phản hồi từ các đầu mối các đơn vị về sản phẩm/dịch vụ liên kết, thực hiện cải tiến, phát triển các gói sản phẩm/dịch vụ của Doanh nghiệp Thu thập thông tin phản hồi, đánh giá tính hiệu quả của các sản phẩm liên kết đã triển khai. Song song với đó xây dựng các đề xuất, giải pháp để nâng giá trị sản phẩm liên kết
2.4 Nghiên cứu, triển khai các giải pháp phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu khách hàng, phần mềm quản trị, kết nối quy trình nghiệp vụ nội bộ Doanh nghiệp và giữa các công ty trong cùng hệ thống Quản lý tập trung dữ liệu khách hàng của toàn bộ các Công ty thành viên trong Doanh nghiệp. Đảm bảo quy trình nghiệp vụ của các Công ty thành viên để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu
2.5 Hướng dẫn đào tạo và hỗ trợ các công ty áp dụng phần mềm vào quy trình, nghiệp vụ vận hành tại đơn vị Xây dựng các bộ tài liệu đào tạo để đạt hiệu quả sử dụng cao nhất. Nghiên cứu cũng như đưa ra các giải pháp để tối ưu quy vận hành nghiệp vụ của các công ty thành viên
3. Xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn biểu mẫu, quy trình, quy định sử dụng trong công việc chuyên môn5%Văn bản, tài liệu được phê duyệt, áp dụng hiệu quả trong hoạt động chuyên môn của bộ phận
4. Quản lý nhân sự của Tổ: xây dựng hệ thống tài liệu và tham gia công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật nhân sự thuộc Phòng.5%Đảm bảo có đủ nguồn nhân lực chất lượng phục vụ hiệu quả cho hoạt động của phòng. Tuân thủ quy trình, quy định, nội quy Doanh nghiệp có liên quan đến công tác khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá,..
5. Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động/báo cáo chuyên môn của Tổ định kỳ/phát sinh 5%- Thông tin chính xác, được cập nhật kịp thời, đầy đủ dữ liệu.
- Báo cáo gửi đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu
6. Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của cấp trên5%Hoàn thành công việc theo yêu cầu
IV. QUYỀN HẠN
1. Đại diện Trung tâm làm việc với các đơn vị thành viên, khách hàng, đối tác thực hiện hoạt động chuyên môn của Ban trong phạm vi được phân công/ủy quyền
2. Quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn trong phạm vi được phân công/ủy quyền
3. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ đối với các công ty thành viên trong phạm vi chức năng, quyền hạn được phân công/ ủy quyền 
4. Có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ, phối hợp thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến hoạt động của Ban TC/chỉ đạo của Lãnh đạo Doanh nghiệp
5. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá,.. nhân sự thuộc TT Chuyển đổi số & Sản phẩm liên kết
6. Các quyền hạn khác theo quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của TT Chuyển đổi số & Sản phẩm liên kết hiện hành
V. TRÁCH NHIỆM
1. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động chuyên môn phụ trách
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo gửi Lãnh đạo TT CĐS&SPLK/ Lãnh đạo Doanh nghiệp/Công ty thành viên hoặc các báo cáo công bố ra bên ngoài (nếu có)
3. Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, TT Chuyển đổi số và Sản phẩm liên kết theo Quy định của Doanh nghiệp
4. Thực hiện nội quy lao động và các quy định, quy chế quản trị nhân sự chung của Doanh nghiệp
5. Trách nhiệm khác tương ứng với phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của TT Chuyển đổi số và Sản phẩm liên kết
VI. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU
TIÊU CHUẨNYÊU CẦU
1. Bằng cấp, Chứng chỉTốt nghiệp các trường về Kỹ thuật máy tính, Phát triển phần mềm
2. Kiến thức cần thiếtAm hiểu về các hệ thống máy tính, phần mềm, mạng, bảo mật trong các doanh nghiệp lớn
Am hiểu về quy trình chuyển đổi số
Nắm vững các quy chế, quy định, quy trình có liên quan đến hoạt động TT Chuyển đổi số & Sản phẩm liên kết, hoạt động SX kinh doanh của Doanh nghiệp
3. Kỹ năng cần thiết- Kỹ năng sử dụng phần mềm doanh nghiệp
- Kỹ năng quản trị dự án
- Kỹ năng lập kế hoạch tài chính
- Kỹ năng quản trị chiến lược
- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc
- Kỹ năng lãnh đạo
- Kỹ năng quản lý nhân viên
- Kỹ năng thuyết phục, thuyết trình, giao tiếp
- Kỹ năng quản trị rủi ro
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh Thành thạo Tiếng Anh chuyên ngành
- Vi tínhThành thạo các hệ thống phần mềm trong doanh nghiệp lớn
4. Kinh nghiệmTối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương
5. Thái độTrách nhiệm, có tầm nhìn bao quát, cẩn trọng, khách quan, chuyên nghiệp.
6. Sức khỏeTốt
7. Khác- Làm việc tốt trong môi trường áp lực. 
- Có thể đi công tác, làm việc thêm giờ theo yêu cầu công việc

Tổng kết

Trên đây là chi tiết mẫu bản mô tả công việc cho vị trí Quản lý dự án (công nghệ thông tin). Bạn có thể dựa vào đây để xây dựng bản mô tả công việc phù hợp với doanh nghiệp mình nhé!

Hiện gói hội viên đang được ưu đãi giảm 200K. Chỉ với 182K/ tháng - Học hơn 500 khóa bất kỳ tại Gitiho! Nhấn vào banner bên dưới để tìm hiểu thêm!

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông