Sabrina
Sabrina
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 41 lượt xem

Cách xây dựng mô tả công việc vị trí Trưởng ban Đầu tư

Jul 24 2022

Ra quyết định đầu tư là một quá trình khó khăn và có ảnh hưởng lớn tới doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp cần có được một Trưởng ban Đầu tư sáng suốt, tài ba để góp phần đưa ra được quyết định đầu tư chính xác nhất. Hãy cùng Gitiho tìm hiểu cách xây dựng bản mô tả công việc vị trí Trưởng ban Đầu tư nhé!

Khóa học: Tuyển dụng thực chiến cho người mới bắt đầu

Bản mô tả công việc vị trí Trưởng ban đầu tư 

Những thông tin cơ bản cần có

Khi xây dựng bản mô tả công việc, nhân sự và các quản lý bộ phận cần đặt ra câu hỏi:

  • Vị trí này là vị trí gì?
  • Các thông tin cơ bản quan trọng nhất về vị trí này?
  • Chức năng, nhiệm vụ của vị trí
  • Yêu cầu cần có của người thực hiện vị trí này

Khi trả lời được những câu hỏi này, bạn sẽ dễ dàng xây dựng bản mô tả công việc cho vị trí Trưởng ban Đầu tư

dau-tu

Từ điển năng lực là gì? Ý nghĩa của từ điển năng lực với doanh nghiệp

Mẫu bản mô tả công việc vị trí Trưởng ban Đầu tư

Chức danh/vị trí công việc     Trưởng ban Đầu tưPhòng Ban: Ban Đầu tư
Địa điểm làm việcĐịa điểm do doanh nghiệp chỉ định
Loại hợp đồng lao độngXác định thời hạn/không xác định thời hạn theo quy định của Công ty
I. THÔNG TIN CHUNG
Báo cáo trực tiếp cho: Phó Tổng Giám đốc
Qui trình công việc liên quan: 1. Quy trình phát triển và thực hiện dự án đầu tư
2. Các quy chế, quy trình, quy định có liên quan trong quá trình thực hiện công việc và triển khai thực hiện các dự án đầu tư
Quan hệ công việc:                     Bên trongBên ngoài
Các Phòng/Ban, công ty thành viên của Doanh nghiệpCác đơn vị, các NCC, nhà thầu, đối tác bên ngoài
II. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
1. Đảm bảo việc điều hành toàn bộ các hoạt động của Ban Đầu tư.
2. Quản lý, chịu trách nhiệm trong việc Tìm kiếm và đề xuất các cơ hội đầu tư lên Ban lãnh đạo
3. Quản lý, chịu trách nhiệm trong việc Phân tích, đánh giá hiệu quả dự án đầu tư.
4. Xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển và thực hiện các thủ tục pháp lý dự án.
III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ                                                    TỶ TRỌNG (%)KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC 
1. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban ĐT trong ngắn hạn và dài hạn15%Kế hoạch hoạt động khả thi thể hiện đầy đủ các hạng mục chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách.
Kế hoạch được Lãnh đạo Doanh nghiệp phê duyệt trước khi triển khai thực hiện
2. Quản lý công tác quy hoạch tất cả các công trình thuộc các dự án do Doanh nghiệp làm chủ đầu tư. Tư vấn, đề xuất và giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc lựa chọn và triển khai toàn bộ công tác Quy hoạch tổng thể đến giai đoạn quy hoạch chi tiết.50%Có phương án đề xuất lên Tổng Giám đốc kịp thời mọi vấn đề phát sinh trong hoạt động của Ban Đầu Tư.
                                                                                                                                                                                                                                                               
2.1 Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi có giấy phép xây dựng Hoàn thành thủ tục lập và thẩm định hồ sơ theo từng bước phù hợp với quy định hiện hành cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các bước triển khai tiếp theo
2.2 Kiểm tra, giám sát, kiểm soát hiệu quả của quá trình thực hiện dự án đầu tư của Doanh nghiệp và hoạt động đầu tư tại các Công ty con, Công ty thành viên của Doanh nghiệp. - Đảm bảo công tác lập kế hoạch, triển khai kế hoạch và tiến độ , trình tự thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định hiện hành về đầu tư xây dựng đối với các Dự án mới khi chủ trương thực hiện được phê duyệt.
- Đảm bảo tiến độ thực hiện của các dự án theo đúng kế hoạch được phê duyệt theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.
2.3 Phối hợp với các Công ty con, Công ty thành viên thực hiện các thủ tục pháp lý trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư tại các dự án của các Công ty con, Công ty thành viên thuộc Doanh nghiệp. Đảm bảo việc thực hiện đúng quy trình và đúng tiến độ
3. Tham vấn Lãnh đạo Ban/Doanh nghiệp trong việc lựa chọn đầu tư, hoàn thiện các thủ tục pháp lý và triển khai pháp lý của các dự án thuộc lĩnh vực được giao.10%Có phương án lựa chọn đầu tư và triển khai pháp lý hiệu quả giảm thiểu các rủi ro phát sinh
4. Chủ trì, chỉ đạo công tác xây dựng, cập nhật, hoàn thiện, cải tiến phương pháp, quy trình, hệ thống tài liệu phục vụ hoạt động đầu tư dự án tại địa bàn được phân công phụ trách.10%Đảm bảo đáp ứng được về chất lượng văn bản và hiệu quả quản trị của văn bản
5. Quản lý nhân sự được phân công phụ trách bao gồm:
- Chỉ đạo, giám sát hoạt động xây dựng mô tả công việc, chỉ tiêu đánh giá nhân viên, hồ sơ năng lực CNBV,..
- Phân công/ chỉ đạo nhân sự tham gia/ tham gia công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, xét thưởng, kỷ luật,..CBNV trong bộ phận
5%- Có được hệ thống chức danh, MTCV, hồ sơ năng lực CBNV, hệ thống chỉ tiêu đánh giá hợp lý, khoa học, phản ánh chính xác yêu cầu của đơn vị về nguồn lực, phục vụ công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng,..của các CBNV phụ trách quản lý.
- Đảm bảo có đủ nguồn nhân lực chất lượng phục vụ hiệu quả cho hoạt động tại địa bàn phụ trách. Tuân thủ quy trình, quy định, nội quy Doanh nghiệp có liên quan đến công tác khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá,..
6. Chỉ đạo thực hiện các báo cáo phân tích kết quả hoạt động, báo cáo chuyên môn phụ trách định kỳ/phát sinh5%Thông tin chính xác, được cập nhật kịp thời, đầy đủ dữ liệu.
Báo cáo gửi đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu
7. Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo Doanh nghiệp chỉ đạo/phân công5%Hoàn thành công việc theo yêu cầu
IV. QUYỀN HẠN
1. Đại diện Doanh nghiệp làm việc với các đơn vị thành viên, khách hàng, đối tác thực hiện hoạt động chuyên môn của Ban trong phạm vi được phân công/ủy quyền
2. Quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động của Ban Đầu tư trong phạm vi được phân công/ủy quyền
3. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ đối với các công ty thành viên trong phạm vi chức năng, quyền hạn được phân công/ ủy quyền 
4. Có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ, phối hợp thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến hoạt động của Ban Đầu tư/chỉ đạo của Lãnh đạo Doanh nghiệp
5. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm... nhân sự thuộc Ban Đầu tư
6. Các quyền hạn khác theo quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Đầu tư hiện hành
V. TRÁCH NHIỆM
1. Hoàn thành nhanh chóng và chính xác mọi nhiệm vụ Tổng Giám đốc giao cho và chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về những hoạt động của Ban.
2. Nhận nhiệm vụ và nhận trách nhiệm với nhiệm vụ của toàn thể Ban Đầu Tư, có trách nhiệm thúc dục nhân viên hoàn thành công việc được giao và báo cáo tình hình hoạt động của Ban cho Tổng Giám đốc.
3. Luôn làm đúng theo sự chỉ đạo, theo yêu cầu của Tổng Giám đốc trong sự linh hoạt, chủ động và sáng tạo. Đồng thời truyền đạt, giao phó nhiệm vụ đúng tinh thần của Tổng Giám đốc giao cho đến các Phó ban, cán bộ công nhân viên trong Ban.
4. Đi sâu, đi sát với từng nhân viên của Ban để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng và có giải pháp khuyến khích, động viên kịp thời, ủng hộ toàn thể nhân viên của mình phụ trách.
5. Thực hiện nội quy lao động và các quy định, quy chế quản trị nhân sự chung của Doanh nghiệp
6. Trách nhiệm khác tương ứng với phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của Ban Đầu tư
VI. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU
TIÊU CHUẨNYÊU CẦU
1. Bằng cấp, Chứng chỉTốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành, Kinh tế xây dựng, Đại học xây dựng, Đại học kiến trúc, Đại học Luật, ....hoặc các chuyên ngành khác có liên quan. Có các chứng chỉ liên quan bổ trợ cho công việc.
2. Kiến thức cần thiết- Am hiểu về quy trình đầu tư, các dự án đầu tư bất động sản, dự án đầu tư nông nghiệp, …., luật đầu tư cũng như hệ thống văn bản chính sách nhà nước ban hành. Có kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về thủ tục pháp lý các dự án đầu tư 
- Hiểu biết kiến thức quản lý đâu tư, chiến lược đầu tư và phát triển các dự án đầu tư
- Nắm vững các quy chế, quy định, quy trình có liên quan đến hoạt động BĐT, hoạt động SX kinh doanh của Doanh nghiệp
3. Kỹ năng cần thiết- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc
- Kỹ năng lãnh đạo
- Kỹ năng quản lý nhân viên
- Kỹ năng tổng hợp, quan sát phân tích
- Kỹ năng quản trị rủi ro
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng thuyết phục, thuyết trình, giao tiếp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh Thành thạo các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết
- Vi tínhSử dụng thành thạo máy tính, word, excel, auto cad, power point,…
4. Kinh nghiệm8 - 10 năm kinh nghiệm trong công tác đầu tư dự án bất động sản trong lĩnh vực Bất động sản, Nghỉ dưỡng, Sân Golf…., trong đó ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. 
5. Thái độTrách nhiệm, có tầm nhìn bao quát, cẩn trọng, khách quan, chuyên nghiệp.
6. Sức khỏeTốt
7. Khác- Làm việc tốt trong môi trường áp lực. 
- Có thể đi công tác, làm việc thêm giờ theo yêu cầu công việc

Tổng kết

Trên đây là bản mô tả công việc cho vị trí Trưởng ban Đầu tư. Bạn có thể dựa trên mẫu bản mô tả công việc này để xây dựng bản mô tả công việc phù hợp với doanh nghiệp mình nhé!

Chúc bạn học tốt!

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Nhân sự - Hành chính

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 41 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội