Cách xây dựng mô tả công việc vị trí Trưởng nhóm Kế hoạch vật tư

Nội dung được viết bởi Sabrina

Trưởng nhóm kế hoạch vật tư là vị trí quản lý, hoạt động của nhóm Kế hoạch vật tư, phối hợp làm việc với Kế hoạch sản xuất…Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu cách xây dựng mô tả công việc của vị trí Trưởng nhóm Kế hoạch vật tư, giúp bạn tuyển chọn được nhân tài cho doanh nghiệp mình nhé!

Bản mô tả công việc của vị trí Trưởng nhóm Kế hoạch vật tư

Trưởng nhóm Kế hoạch vật tư

Xem thêm: Cách xây dựng mô tả công việc vị trí Trưởng Phòng Vật tư

Bản mô tả công việc của vị trí Trưởng nhóm Kế hoạch vật tư

Dưới đây là bản mô tả công việc của vị trí Trưởng nhóm Kế hoạch vật tư của một doanh nghiệp:

Chức danh/vị trí công việc: Trưởng nhóm Kế hoạch vật tư 

Phòng Ban: Phòng Vật tư/ Ban KTĐT

Địa điểm làm việc Do doanh nghiệp chỉ định

Loại hợp đồng lao động Xác định thời hạn/không xác định thời hạn theo quy định của Công ty

THÔNG TIN CHUNG

Báo cáo trực tiếp cho:  Trưởng/Phó trưởng phòng Kế hoạch vật tư

Qui trình công việc liên quan:  

1. Quy trình mua bán vật tư hàng hóa
2. Các quy chế, quy trình, quy định có liên quan trong quá trình thực hiện công việc mua sắm vật tư thiết bị tại các đơn vị.

Quan hệ công việc:                      

Bên trong: Các Phòng/Ban, công ty thành viên của Doanh nghiệp 

Bên ngoài: Các đơn vị, các NCC, nhà thầu, đối tác liên quan đến lĩnh vực cung cấp vật tư, thiết bị xây dựng …

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

1. Đảm bảo việc cung cấp, quản lý sử dụng hiệu quả vật tư, thiết bị xây dựng cơ bản... cho các hoạt động xây dựng của Doanh nghiệp và các Dự án mà Doanh nghiệp đang triển khai.

2. Nhận diện những hạn chế, thiếu sót để kiến nghị các biện pháp khắc phục, phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra trong quá trình mua sắm vật tư thiết bị tại Doanh nghiệp.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Nhóm theo phân công từ Phó/ Trưởng phòng vật tư 

2. Phân công, giám sát, báo cáo kết quả mảng công việc của Nhóm được giao phụ trách, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

2.1. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện mua sắm vật tư cho Phòng vật tư theo kế hoạch được phê duyệt

2.2. Tổ chức kiểm soát các hồ sơ mua sắm hàng hóa, vật tư thiết bị  

2.3. Làm tờ trình, hợp đồng, hồ sơ thanh quyết toán cho NCC được duyệt.  

3. Xây dựng hệ thống, tham gia công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật nhân sự thuộc Phòng. 

4. Thực hiện báo cáo chuyên môn của Nhóm theo định kỳ/phát sinh 

5. Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của cấp trên

KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC 

  1. Kế hoạch hoạt động khả thi, thể hiện đầy đủ các hạng mục chức năng, nhiệm vụ của Nhóm.
  2. Kế hoạch được Trưởng phòng/Lãnh đạo ban phê duyệt trước khi triển khai thực hiện
  3. Đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc của Nhóm.
  4. Định hướng hoạt động mua sắm vật tư - thiết bị,  đảm bảo chất lượng báo cáo và các thông tin đưa ra. Cảnh báo rủi ro, sai sót, đưa ra khuyển nghị nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động mua sắm vật tư.
  5. Hồ sơ mua sắm tuân thủ đúng các quy trình, quy định hiện hành của Doanh nghiệp. Lựa chọn được NCC phù hợp về giá và điều khoản thanh toán
  6. Hoàn thành công việc theo yêu cầu
  7. Đảm bảo có đủ nguồn nhân lực chất lượng phục vụ hiệu quả cho hoạt động của Phòng VT. Tuân thủ quy trình, quy định, nội quy Doanh nghiệp có liên quan đến công tác khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá,..
  8. Thông tin trong báo cáo chính xác, đầy đủ dữ liệu.
  9. Báo cáo gửi đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu
  10. Hoàn thành công việc theo yêu cầu

QUYỀN HẠN

1. Quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn trong phạm vi được phân công phụ trách/ ủy quyền
2. Có quyền từ chối không xử lý nếu đề xuất của đơn vị không đủ hoặc sai với quy định của Doanh nghiệp
3. Đại diện Doanh nghiệp làm việc với các đơn vị thành viên, khách hàng, đối tác thực hiện hoạt động liên quan đến hoạt động mua bán vật tư vật liệu xây dựng…
4. Các quyền hạn khác theo quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban VTĐT đã được ban hành

TRÁCH NHIỆM

1. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo gửi  Phó/Trưởng phòng Vật tư
3. Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Phòng theo Quy định của Doanh nghiệp
4. Thực hiện nội quy lao động và các quy định, quy chế quản trị nhân sự chung của Doanh nghiệp
5. Trách nhiệm khác tương ứng với phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân công phụ trách

CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU

TIÊU CHUẨN YÊU CẦU

1. Bằng cấp, Chứng chỉ Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành QTKD, kỹ thuật, kinh tế, xây dựng… hoặc các chuyên ngành liên quan

2. Kiến thức cần thiết 

- Có kiến thức về xây dựng cơ bản phù hợp
- Có kiến thức về thị trường vật tư vật liệu xây dựng
- Nắm vững các quy chế, quy định, quy trình của Doanh nghiệp và Ban KTĐT có liên quan đến phạm vi công việc được giao

3. Kỹ năng cần thiết 

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích
- Kỹ năng quản lý
- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc
- Kỹ năng khác như: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng giải quyết vấn đề; …
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh  Giao tiếp cơ bản
- Vi tính Tin học văn phòng  (Word, Excel, Microsoft proiect, …)

4. Kinh nghiệm 3 - 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua bán vật tư, trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm tại các Doanh nghiệp/Doanh nghiệp trong lĩnh vực Bất động sản, nghỉ dưỡng, sân Golf …

5.Thái độ trong công việc Trung thực, trách nhiệm, cẩn trọng, khách quan, chuyên nghiệp.

6. Sức khỏe Tốt

7. Khác 

- Có thể đi công tác.
- Làm việc thêm giờ khi có yêu cầu giải quyết công việc gấp, khẩn…
- Chịu áp lực, cường độ làm việc cao
 

Tổng kết

Trên đây là chi tiết mẫu bản mô tả công việc cho vị trí Trưởng nhóm Kế hoạch vật tư, bạn có thể dựa vào đây để xây dựng bản mô tả công việc phù hợp với doanh nghiệp mình nhé!

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông