Cách xây dựng mô tả công việc vị trí Trưởng phòng Phân tích đầu tư

Nội dung được viết bởi Sabrina

Trưởng phòng đầu tư là vị trí công việc đang có nhu cầu tuyển dụng khá nhiều hiện nay trong các doanh nghiệp về tài chính - ngân hàng hay bất động sản. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu cách xây dựng mô tả công việc của Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Sản phẩm Liên kết, giúp bạn tuyển chọn được nhân tài cho doanh nghiệp mình nhé!

Bản mô tả công việc của vị trí Trưởng phòng Phân tích đầu tư

Trưởng phòng Phân tích đầu tư

Trưởng phòng Phân tích đầu tư là ai? 

Trưởng phòng đầu tư - một trong số những vị trí đóng vai trò rất quan trọng đối với các doanh nghiệp hiện nay. Họ là người sẽ đứng đầu lãnh đạo bộ phận thực hiện các dự án đầu tư của doanh nghiệp cũng như tham mưu cho Ban Giám đốc về các hoạt động liên quan đến đầu tư.

Xem thêm: Cách xây dựng mô tả công việc vị trí Trưởng phòng Quy hoạch

Bản mô tả công việc của vị trí Trưởng phòng Phân tích đầu tư

Dưới đây là bản mô tả công việc của vị trí Trưởng phòng Phân tích đầu tư của một doanh nghiệp:

Chức danh/vị trí công việc: Trưởng phòng Phân tích đầu tư  Phòng Ban: Phòng Phân tích đầu tư - Ban Đầu tư

Địa điểm làm việc: Do doanh nghiệp chỉ định

Loại hợp đồng: Xác định thời hạn 1-3 năm/Không xác định thời hạn

I. THÔNG TIN CHUNG

Báo cáo trực tiếp cho:  Trưởng Ban/ Phó Trưởng Ban Đầu tư

Qui trình công việc liên quan: 

- Quy trình: Đầu tư Dự án bất động sản

- Quy trình: Lập, kiểm soát tổng mức đầu tư và dự toán thiết kế;

- Quy trình: Quản lý thiết kế;

- Các quy định, quy chế khác có liên quan: Quyết định ủy quyền, phân quyền,…

Quan hệ công việc:                    

Bên trong 

- Ban QLKS
- Ban QLDA/Ban QLXD
- Ban Kế toán
- Ban Vật tư - Đấu thầu
- Ban Chiến lược Kinh doanh
- Các Phòng/Ban liên quan - Các Sở, Ban, Ngành tại các địa phương nơi khảo sát và triển khai dự án bất động sản

Bên ngoài 

- Các đối tác khác

II. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp các nội dung chuyên môn thuộc lĩnh vực Phân tích hiệu quả đầu tư, các phương án đầu tư hiệu quả.

- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp về Lập và kiểm soát Tổng mức đầu tư để đảm bảo hiệu quả dự án.

- Phụ trách điều hành Phòng PTĐT thực hiện chức năng, nhiệm vụ đạt hiệu quả, đồng thời kiểm soát hiệu quả đầu tư và hạn chế được rủi ro của Doanh nghiệp.

III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ   

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng Phân tích đầu tư  trong ngắn hạn và dài hạn

2. Phân công, giám sát, kiểm tra, đốc thúc, báo cáo kết quả công việc của Phòng bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

2.1. Khảo sát đánh giá các cơ hội đầu tư tại các địa phương  

2.2. Phối hợp với Ban Đầu tư, Ban Chiến lược kinh doanh đánh giá hiệu quả và đánh giá các cơ hội mua bán dự án trong lĩnh vực bất động sản  

2.2. Lập Tổng mức đầu tư, Tổng mức đầu tư nội bộ, phân chia ngân sách gói thầu và kiểm soát Tổng mức đầu tư nội bộ  

2.3. Lập FS, đánh giá hiệu quả dự án và kiến nghị phương án giá trị tiền sử dụng đất 

3. Xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn biểu mẫu, quy trình, quy định phục vụ hoạt động vận hành chuyên môn Phòng Phân tích đầu tư

4. Tham mưu, tư vấn Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp phương án đầu tư hiệu quả trên cơ sở phân tích số liệu, thông tin các dự án đầu tư.

5. Quản lý nhân sự của Phòng:  xây dựng hệ thống tài liệu và tham gia công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật nhân sự thuộc Phòng.

6. Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động/báo cáo chuyên môn của Phòng định kỳ/phát sinh

7. Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của cấp trên

KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC          

 1. Kế hoạch hoạt động khả thi, dự toán được nguồn lực, thời gian, ngân sách hoạt động, thể hiện đầy đủ các hạng mục chức năng, nhiệm vụ Phòng Phân tích đầu tư 
 2. Kế hoạch được Lãnh đạo ban phê duyệt trước khi triển khai thực hiện
 3. Đúng người, đúng việc, đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc của Phòng theo cam kết/ kế hoạch đã duyệt
 4. Đánh giá tiềm năng phát triển của dự án
 5. Đề xuất nghiên cứu mua bán dự án.
 6. Đảm bảo tính chính xác trong tính toán và lợi ích tài chính của Doanh nghiệp
 7. Đảm bảo kết quả đánh giá khả thi chính xác, phù hợp với thực tế thị trường.
 8. Tài liệu soạn thảo đáp ứng quy định về thể thức trình bày văn bản, được ban hành trước khi áp dụng.
 9. Hướng dẫn đảm bảo các đơn vị sử dụng đúng biểu mẫu theo quy định, quy trình đã ban hành/ thống nhất.
 10. Lưu trữ hồ sơ khoa học, theo đúng quy định.
 11. Đề xuất Ban Lãnh đạo các vấn đề chuyên môn đảm bảo giải quyết công việc hiệu quả hơn
 12. Đảm bảo có đủ nguồn nhân lực chất lượng phục vụ hiệu quả cho hoạt động của phòng. Tuân thủ quy trình, quy định, nội quy Doanh nghiệp có liên quan đến công tác khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá,..
 13. Thông tin chính xác, được cập nhật kịp thời, đầy đủ dữ liệu.
 14. Báo cáo gửi đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu
 15. Hoàn thành công việc theo yêu cầu

IV. QUYỀN HẠN

1. Quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn trong phạm vi được phân công phụ trách/ ủy quyền

2. Có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ, phối hợp thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến hoạt động của Phòng/ chỉ đạo của Lãnh Ban Đầu tư

3. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm... nhân sự thuộc phạm vi phụ trách

4. Các quyền hạn khác theo quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi phụ trách

V. TRÁCH NHIỆM   

1. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động các phòng/ bộ phận/ lĩnh vực được phân công phụ trách

2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo gửi Lãnh đạo Ban Đầu tư

3. Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư theo Quy định của Doanh nghiệp

4. Thực hiện nội quy lao động và các quy định, quy chế quản trị nhân sự chung của Doanh nghiệp

5. Trách nhiệm khác tương ứng với phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân công phụ trách

VI. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU

1. Bằng cấp, Chứng chỉ

- Tốt nghiệp Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế quốc dân hoặc Đại học Kiến trúc chuyên ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật…hoặc các ngành nghề có liên quan

2. Kiến thức cần thiết 

 - Định giá xây dựng

 - Đầu tư, đấu thầu, đấu giá

 - Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

3. Kỹ năng cần thiết 

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai
 - Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục
 - Kỹ năng giải quyết vấn đề
 - Kỹ năng quản lý nhân sự
 - Kỹ năng lãnh đạo
 - Kỹ năng quản lý nhóm
 - Kỹ năng Phân tích và lập dự toán
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh  Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành
- Tin học: Thành thạo các phần mềm Autocad, Word, Excel, văn phòng,…

4. Kinh nghiệm Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên làm việc tại các Công ty/ Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng, Bất động sản

5. Thái độ/ Tố chất Trách nhiệm, cẩn trọng, khách quan, chuyên nghiệp.

6. Sức khỏe Tốt

7. Khác 

- Có thể đi công tác.
- Làm việc thêm giờ khi có yêu cầu giải quyết công việc gấp, khẩn…
- Chịu áp lực, cường độ làm việc cao 

Tổng kết

Trên đây là chi tiết mẫu bản mô tả công việc cho  vị trí Trưởng phòng Phân tích đầu tư, Bạn có thể dựa vào đây để xây dựng bản mô tả công việc phù hợp với doanh nghiệp mình nhé!

Người làm hành chính nhân sự mới, người trái ngành chuyển sang sẽ có:

 • Kỹ năng Hành chính bao gồm đầy đủ các kỹ năng làm việc, soạn thảo văn bản, giấy tờ, quản lý công văn, tài sản, văn phòng phẩm.
 • Kỹ năng Nhân sự bao gồm xây dựng quy trình quản lý nhân sự, chấm công, tính thuế, bảo hiểm,... trên Excel
 • Bộ Template khóa học Hành chính Nhân sự ứng dụng trực tiếp trong Doanh nghiệp.

Đăng kýHọc thử ngay để trải nghiệm tất cả những kỹ năng cần thiết của một nhân viên Hành chính nhân sự như thế nào nhé!

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông