Cách xây dựng mô tả công việc vị trí Trưởng phòng Quy hoạch

Nội dung được viết bởi Sabrina

Quản lý quy hoạch dự án cần một người có tầm nhìn xa, trông rộng và hiểu rõ về dự án cũng như địa bàn của dự án. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu cách xây dựng bản mô tả công việc để tìm ra người quản lý đó - Trưởng phòng Quy hoạch.

Khóa học: Tuyển dụng thực chiến cho người mới bắt đầu

Cách xây dựng mô tả công việc vị trí Trưởng phòng Quy hoạch

Những thông tin cơ bản cần có trong bản mô tả công việc

Khi xây dựng bản mô tả công việc, nhân sự và các quản lý bộ phận cần đặt ra câu hỏi:

 • Vị trí này là gì?
 • Các thông tin cơ bản quan trọng nhất về vị trí này?
 • Chức năng, nhiệm vụ của vị trí
 • Yêu cầu cần có của người thực hiện vị trí này

Khi trả lời được những câu hỏi này, bạn sẽ dễ dàng xây dựng bản mô tả công việc cho vị trí Trưởng phòng Quy hoạch.

Từ điển năng lực là gì? Ý nghĩa của từ điển năng lực với doanh nghiệp

Mẫu bản mô tả công việc vị trí Trưởng phòng Quy hoạch

Chức danh/vị trí công việc: Trưởng phòng Quy hoạch

Phòng Ban: Phòng Quy hoạch - Ban Đầu tư

Địa điểm làm việc Địa điểm do doanh nghiệp chỉ định

Loại hợp đồng lao động Xác định thời hạn/không xác định thời hạn theo quy định của Công ty

I. THÔNG TIN CHUNG

Báo cáo trực tiếp cho:  Trưởng Ban/ Phó Trưởng Ban Đầu tư

Qui trình công việc liên quan:  

1. Quy trình quản lý quy hoạch chung

2. Quy trình quản lý dự án đầu tư

2. Các quy chế, quy trình, quy định có liên quan trong quá trình quản lý và kiểm soát quy hoạch

3. Các quy trình ban hành bởi Doanh nghiệp

Quan hệ công việc:                      

Bên trong: Các Phòng/Ban, công ty thành viên của Doanh nghiệp

II. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Lãnh đạo các bộ phận Quy hoạch, Kiến trúc, công trình, nội thất, Cảnh quan đến hết khâu concept

III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Quản lý công tác Quy hoạch chung của phòng thuộc các địa bàn được phân công phụ trách, cụ thể:

1.1. Thực hiện quản lý quy hoạch gồm: Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu (1/2000), quy hoạch chi tiết (1/500)  

1.2. Quản lý các nhà thầu thiết kế trong việc thực hiện công tác khảo sát phục vụ lập thiết kế Quy hoạch cho các Dự án  

1.3. Phối hợp và cung cấp số liệu đầu vào của thiết kế quy hoạch cho đơn vị chuyên môn có liên quan trong việc triển khai thiết kế cơ sở, thi công và phục vụ hồ sơ pháp lý các Dự án theo Quy trình Quản lý thiết kế  

1.4. Lập quy trình quản lý quy hoạch khi Công ty làm chủ đầu tư và các quy trình nghiệp vụ phục vụ công việc của Phòng.   

1.5. Lập kế hoạch các giai đoạn triển khai quy hoạch dự án  

1.6. Chủ trì trình lãnh đạo duyệt các điều chỉnh thiết kế Quy hoạch trong quá trình triển khai thi công tại các dự án và phối hợp với đơn vị chuyên môn có liên quan thực hiện các giải pháp điều chỉnh theo các ý kiến đã được phê duyệt.  

2. Quản lý và phối hợp, duy trì với các đơn vị tư vấn

3. Chỉ đạo hỗ trợ các Đơn vị/Phòng/Ban khác về chuyên môn trong phạm vi công việc 

3.1. Phối hợp cung cấp hồ sơ thông tin dự án trong phạm vi công việc Phòng quản lý cho Doanh nghiệpHomes và các phòng ban khác có liên quan để phục vụ công tác, bán hàng, truyền thông

3.2. Chỉ đạo việc thực hiện với hội đồng thẩm định thiết kế trong các công tác quy hoạch và cung cấp số liệu, hồ sơ cần thiết phục vụ phê duyệt thủ tục chuẩn bị đầu tư các Dự án

3.3. Tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu và các trang thiết bị liên quan đến hoạt động quy hoạch theo đúng quy định của Công ty 

4. Xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn biểu mẫu, quy trình, quy định sử dụng trong công việc chuyên môn của Phòng Dự án.

5. Quản lý nhân sự của Phòng: xây dựng hệ thống tài liệu và tham gia công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật nhân sự thuộc Phòng.

6. Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động/báo cáo chuyên môn của Phòng định kỳ/phát sinh

7. Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của cấp trên

KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC 

 1. Quản lý thiết kế của tư vấn đạt hiệu quả kinh tế cao nhất cho các dự án đầu tư xây dựng của Doanh nghiệp
 2. Đảm bảo thông tin được trao đổi cập nhật thường xuyên, duy trì mối quan hệ công việc hiệu quả với các tư vấn thiết kế
 3. Hỗ trợ kịp thời và đem lại hiệu quả tốt nhất
 4. Văn bản, tài liệu được phê duyệt, áp dụng hiệu quả trong hoạt động chuyên môn của bộ phận
 5. Đảm bảo có đủ nguồn nhân lực chất lượng phục vụ hiệu quả cho hoạt động của phòng. Tuân thủ quy trình, quy định, nội quy Doanh nghiệp có liên quan đến công tác khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá,..
 6. Nhằm đạt được các thủ tục pháp lý nhanh nhất, hiệu quả nhất cho dự án nói riêng và Doanh nghiệp nói chung
 7. Đảm bảo đạt được hiệu quả công việc tối đa cho phòng và cho Doanh nghiệp

IV. QUYỀN HẠN

1. Quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn trong phạm vi được phân công phụ trách/ ủy quyền

2. Có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ, phối hợp thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến hoạt động của dự án/ chỉ đạo của Lãnh đạo Doanh nghiệp

3. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm... nhân sự thuộc phạm vi phụ trách

4. Các quyền hạn khác theo quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn BĐT trong phạm vi phụ trách

V. TRÁCH NHIỆM

1. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của phòng/ bộ phận/ lĩnh vực được phân công phụ trách

2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo gửi Lãnh đạo Ban ĐT

3. Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, BĐT theo Quy định của Doanh nghiệp

4. Thực hiện nội quy lao động và các quy định, quy chế quản trị nhân sự chung của Doanh nghiệp

5. Trách nhiệm khác tương ứng với phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân công phụ trách

VI. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU

1. Bằng cấp, Chứng chỉ Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành, Đại học xây dựng, Đại học kiến trúc, ....hoặc các chuyên ngành khác có liên quan. 

2. Kiến thức cần thiết - Có chuyên môn về quản lý quy hoạch

- Có kiến thức về phát triển dự án đầu tư và quản lý dự án đầu tư

- Am hiểu các văn bản, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, ... liên quan đến vấn đề quy hoạch, thiết kế và thi thi công công trình

- Nắm vững các quy chế, quy định, quy trình có liên quan của Doanh nghiệp và Ban Đầu tư

3. Kỹ năng cần thiết - Kỹ năng tổng hợp, phân tích

- Kỹ năng quản lý
- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc
- Kỹ năng khác như: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng giải quyết vấn đề; …
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh  Giao tiếp cơ bản
- Vi tính Tin học văn phòng (Word, Excel, Microsoft proiect, …).Sử dụng thành tạo các chương trình Autocad, Sap, Nova,... và các phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý thiết kế.

4. Kinh nghiệm 5 - 7 năm kinh nghiệm thực hiện các dự án đầu tư, trong đó có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm tại các Doanh nghiệp/Doanh nghiệp trong lĩnh vực Bất động sản, nghỉ dưỡng, sân Golf …

5.Thái độ trong công việc Trung thực, trách nhiệm, cẩn trọng, khách quan, chuyên nghiệp. 

6. Sức khỏe Tốt

7. Khác 

- Có thể đi công tác.
- Làm việc thêm giờ khi có yêu cầu giải quyết công việc gấp, khẩn…
- Chịu áp lực, cường độ làm việc cao

Tổng kết

Trên đây là mẫu bản mô tả công việc của vị trí Trưởng phòng Quy hoạch. Bạn có thể tham khảo để đưa ra bản mô tả công việc cho vị trí này phù hợp với doanh nghiệp mình nhé!

Hiện gói hội viên đang được ưu đãi giảm 200K. Chỉ với 182K/ tháng - Học hơn 500 khóa bất kỳ tại Gitiho! Nhấn vào banner bên dưới để tìm hiểu thêm!

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông