Sabrina
Sabrina
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 44 lượt xem

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng của hàng hóa được coi như xuất khẩu

Jul 24 2022

Để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa được coi như xuất khẩu thì doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện theo từng trường hợp cụ thể.

1. Hàng hóa gia công chuyển tiếp trong thương mại
Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao.

Theo đó, để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa gia công thì doanh nghiệp gia công hàng hóa phải có đầy đủ thủ tục và hồ sơ sau:

- Hợp đồng gia công xuất khẩu và các phụ kiện hợp đồng (nếu có) ký với nước ngoài, trong đó ghi rõ cơ sở nhận hàng tại Việt Nam.

- Hóa đơn GTGT ghi rõ giá gia công và số lượng hàng gia công trả nước ngoài (theo giá quy định trong hợp đồng ký với nước ngoài) và tên cơ sở nhận hàng theo chỉ định của phía nước ngoài.

- Phiếu chuyển giao sản phẩm gia công chuyển tiếp (gọi tắt là Phiếu chuyển tiếp) có đủ xác nhận của bên giao, bên nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp và xác nhận của Hải quan quản lý hợp đồng gia công của bên giao, bên nhận.

- Hàng hóa gia công cho nước ngoài phải được thanh toán qua Ngân hàng.

- Thủ tục giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp và Phiếu chuyển tiếp phải thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

Nếu doanh nghiệp không có đủ một trong các thủ tục, hồ sơ theo trên thì phải tính và nộp thuế GTGT như hàng hóa tiêu thụ nội địa.

2. Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ
Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ là hàng hoá do thương nhân Việt Nam (bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp chế xuất) xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài nhưng theo chỉ định của thương nhân nước ngoài hàng hoá đó được giao tại việt Nam cho thương nhân Việt Nam khác.

Để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hàng hóa này thì doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu tại chỗ phải chuẩn bị:

- Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng gia công có chỉ định giao hàng tại Việt Nam;

- Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ đã làm xong thủ tục hải quan;

- Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn xuất khẩu ghi rõ tên người mua phía nước ngoài, tên doanh nghiệp nhận hàng và địa điểm giao hàng tại Việt Nam;

- Việc thanh toán phải thực hiện qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Trường hợp phía nước ngoài ủy quyền cho doanh nghiệp tại Việt Nam thực hiện thanh toán thì đồng tiền thanh toán thực hiện theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

- Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với quy định tại giấy phép đầu tư.

Trong trường hợp này, nếu doanh nghiệp không có đủ một trong các thủ tục, hồ sơ theo trên thì phải tính và nộp thuế GTGT như hàng hóa tiêu thụ nội địa.

3. Hàng hóa, vật tư do doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài
Thủ tục hồ sơ để doanh nghiệp Việt Nam thực hiện công trình xây dựng tại nước ngoài được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tờ khai hải quan theo quy định.

- Hàng hóa, vật tư xuất khẩu phải phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài do Giám đốc doanh nghiệp Việt Nam thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài phê duyệt.

- Hợp đồng ủy thác xuất khẩu (trường hợp ủy thác xuất khẩu).

Trong trường hợp này, nếu không thanh toán qua ngân hàng hoặc được coi như thanh toán qua ngân hàng thì không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế đầu vào.

4. Hàng hóa, vật tư do cơ sở kinh doanh trong nước bán cho doanh nghiệp Việt Nam để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài và thực hiện giao hàng hóa tại nước ngoài
Trong trường hợp này, thủ tục hồ sơ để doanh nghiệp thực hiện khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu là:

- Tờ khai hải quan theo quy định.

- Hàng hóa, vật tư xuất khẩu phải phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu để công trình xây dựng ở nước ngoài do Giám đốc doanh nghiệp Việt Nam thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài phê duyệt.

- Hợp đồng mua bán ký giữa doanh nghiệp bán hàng hóa, vật tư và doanh nghiệp Việt Nam thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài, trong đó có ghi rõ về điều kiện giao hàng, số lượng, chủng loại và trị giá hàng hóa.

- Hợp đồng ủy thác (trường hợp ủy thác xuất khẩu).

- Chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

- Hóa đơn GTGT bán hàng hóa.

Nếu doanh nghiệp đã có xác nhận của cơ quan Hải quan (đối với hàng hóa xuất khẩu) nhưng không có đủ các thủ tục, hồ sơ thì không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Trên đây là điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào (GTGT) của hàng hóa được coi như xuất khẩu. 

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Kế toán

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 44 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội