Cách dùng hàm nội suy trong Excel (hàm TREND và FORECAST)

Nội dung được viết bởi Kim Thu

Ngoài chức năng nhập liệu và tính toán cơ bản, Excel còn là một công cụ giúp dự đoán xu hướng và phân tích dữ liệu áp dụng cho nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, tài chính, xây dựng,.... 

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm nội suy trong Excel và cụ thể là hai hàm quan trọng: TREND và FORECAST. Cùng tìm hiểu ngay!

Hàm nội suy là gì?

Hàm nội suy là phương pháp tính toán giá trị tại một điểm dữ liệu nằm giữa hai điểm dữ liệu đã biết. Và khi bạn có một tập hợp dữ liệu ở các thời điểm, bạn có thể ước tính giá trị tại một thời điểm hoặc điểm đo nằm giữa chúng.

Hàm nội suy giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về sự biến đổi của biến số theo thời gian hoặc không gian. Điều này có thể hữu ích trong nhiều tình huống, từ dự đoán doanh số bán hàng tới đánh giá sự thay đổi của dữ liệu theo thời gian.

Bài viết này đề cập đến cách dự đoán thông qua đường thẳng đơn giản (hàm số Y = aX + b), tương ứng với sử dụng hàm FORECAST hoặc TREND trong Excel.

HÀM TREND trong Excel

Hàm TREND là một hàm thống kê để bạn có thể xác định xu hướng của dữ liệu. Thông qua giá trị y đã biết và x đã biết, hàm sẽ tính toán đường xu hướng tuyến tính cho các mảng. Hàm này rất hữu ích khi bạn muốn biết sự thay đổi của một biến số theo thời gian.

HÀM TREND trong Excel
HÀM TREND trong Excel

Công Thức hàm TREND trong Excel:

=TREND(known_y's, known_x's, new_x, [const])

Trong đó:

 • known_y's (đối số bắt buộc): Là tập hợp các giá trị y đã biết trong biểu thức quan hệ y= mx + b
 • known_x's (tùy chọn): Là tập hợp các giá trị x tương ứng với known_y's. Nếu cung cấp đối số known_x's, nó sẽ có cùng độ dài với tập đã biết. Nếu bạn không cung cấp nó, Excel sẽ tự động sử dụng các giá trị mặc định {1, 2, 3, ...}.
 • new_x (tùy chọn): Là giá trị x mà bạn muốn dự đoán giá trị y tương ứng.
 • [const]: (tùy chọn), nếu bạn thiết lập nó bằng TRUE hoặc không điền gì (mặc định), hàm TREND, b sẽ được tính. Nếu bạn thiết lập nó bằng FALSE, b sẽ được tính bằng 0 và m được điều chỉnh sao cho y = mx

Lưu ý:

Lỗi #REF!: Xảy ra khi độ dài của mảng "know_x" không tương thích với mảng "know_y."

Lỗi #VALUE! xảy ra khi:

 • Các giá trị không phải là số xuất hiện trong "know_y," "[yet_x's]," hoặc "[new_x's]."
 • Đối số "[const]" không chứa giá trị logic.

Để nhập giá trị cho một đối số:

 • Sử dụng dấu phẩy để ngăn cách giữa các giá trị trong cùng một hàng.
 • Sử dụng dấu chấm phẩy để ngăn cách giữa các hàng với nhau.

Xem thêm: Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ xu hướng trong Excel (Phần 1)

Ví dụ cách sử dụng hàm Trend trong Excel

Giả sử bạn đang theo dõi tốc độ của một chiếc xe trên một đoạn đường thử nghiệm. Bạn biết tốc độ của xe tại các thời điểm cụ thể, và bạn muốn dự đoán tốc độ của xe tại một thời điểm nằm giữa các điểm đã biết.

cách sử dụng hàm Trend
cách sử dụng hàm Trend

Dữ liệu của bạn như sau:

Tại thời điểm 0 giây, tốc độ của xe là 0 km/h.

Tại thời điểm 2 giây, tốc độ của xe là 20 km/h.

Tại thời điểm 4 giây, tốc độ của xe là 40 km/h.

Tại thời điểm 6 giây, tốc độ của xe là 60 km/h.

Bây giờ, bạn muốn biết tốc độ của xe tại thời điểm 3 giây (ở giữa 2 giây và 4 giây).

Để làm điều này, bạn có thể sử dụng hàm nội suy trong Excel (hàm TREND):

=TREND(B2:B5, A2:A5, C2)

Trong đó:

 • A2:A5:  Thời điểm tính vận tốc
 • B2:B5: Vận tốc thực tế tại từng thời điểm
 • C2: Thời điểm muốn dự đoán vận tốc của xe
Ví dụ cách sử dụng hàm Trend trong Excel
Ví dụ cách sử dụng hàm Trend trong Excel

Kết quả sẽ là tốc độ dự đoán của xe tại thời điểm 3 giây có thể là 30 km/h (đây chỉ là một giả định).

Ngoài ra, để thành thạo kiến thức và kĩ năng sử dụng Excel từ cơ bản đến nâng cao, bạn hãy tham gia ngay khóa học Tuyệt đỉnh Excel của Gitiho. Giờ đây, quản lý, phân tích dữ liệu hay lập kế hoạch và tự động hóa công việc trên Excel không còn quá khó nữa:

HÀM FORECAST trong Excel

Hàm FORECAST là một hàm thống kê khác trong Excel, giúp bạn dự đoán giá trị tương lai dựa trên dữ liệu quá khứ và hiện có. Điều này có thể hữu ích trong việc lập kế hoạch và đưa ra dự đoán về sự phát triển tương lai.

Công thức hàm FORECAST:

=FORECAST(new_x, known_y's, known_x's)

Trong đó:

 • new_x: Là giá trị x mà bạn muốn dự đoán giá trị y tương ứng.
 • known_y's: Là tập hợp các giá trị y đã biết dùng để dự đoán giá trị y
 • known_x's: Là tập hợp các giá trị x tương ứng với known_y's dùng để dự đoán giá trị y
HÀM FORECAST trong Excel
HÀM FORECAST trong Excel

Lưu ý:

 • Hàm FORECAST trả về giá trị số, nên nếu x không phải số thì kết quả trả về lỗi #VALUE
 • known_y's, known_x's trống hoặc chứa số điểm dữ liệu khác nhau, kết quả trả về lỗi #N/A
 • Nếu known_x's bằng 0, kết quả trả về lỗi #DIV/0!

Xem thêm: Hướng dẫn cách khắc phục lỗi thường gặp khi viết hàm trên Excel

Ví dụ về cách dùng hàm nội suy FORECAST trong Excel

Giả sử bạn là một chủ cửa hàng và bạn muốn dự đoán doanh số bán hàng cho tháng tiếp theo dựa trên dữ liệu bán hàng trong quá khứ. Bạn đã thu thập dữ liệu bán hàng trong 12 tháng gần đây và bạn muốn dự đoán doanh số bán hàng cho tháng thứ 13.

cách dùng hàm nội suy FORECAST
cách dùng hàm nội suy FORECAST

Dữ liệu của bạn như sau:

Tháng 1: 1000 đơn hàng

Tháng 2: 1100 đơn hàng

Tháng 3: 1200 đơn hàng

...

Tháng 12: 2000 đơn hàng

Bây giờ, bạn muốn biết dự đoán doanh số bán hàng cho tháng 13.

Để làm điều này, bạn có thể sử dụng hàm nội suy trong Excel (hàm FORECAST):

=FORECAST(C2, B2:B13, A2:A13)

Trong đó:

 • A2:A13 các giá trị tháng từ 1 đến 12 
 • B2:B13  giá trị doanh số bán hàng tương ứng trong các tháng
 • C2: Thời điểm mà bạn muốn dự đoán doanh số bán hàng (tháng 13)
Ví dụ về cách dùng hàm nội suy FORECAST trong Excel
Ví dụ về cách dùng hàm nội suy FORECAST trong Excel

Kết quả dự đoán về doanh số bán hàng cho tháng thứ 13 dựa trên mô hình tuyến tính được xây dựng từ dữ liệu trong các tháng trước đó là 1969 đơn hàng. Bạn có thể dựa vào kết quả trên để dự đoán nhu cầu của khách hàng và lập kế hoạch kinh doanh một cách hiệu quả.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng hàm nội suy trong Excel, đặc biệt là hàm TREND và FORECAST. Hãy vận dụng và luyện tập tốt 2 hàm này để dự đoán xu hướng và giúp bạn phân tích dữ liệu một cách hiệu quả nhé.

KHÓA HỌC EXCEL ONLINE HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Khóa học với hơn 14000 HỌC VIÊN đang học và đánh giá trung bình 4.76 SAO

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông