Hàm Text và các ứng dụng tuyệt vời của hàm Text trong Excel

Nguyễn Ngọc Diệp
Nguyễn Ngọc Diệp
Mar 12 2021

Làm thế nào để trình bày số liệu dưới định dạng dễ đọc hơn trong Microsoft Excel? Có cách nào để kết hợp số liệu với văn bản và các kí tự đặc biệt trong Excel? Nếu bạn đang băn khoăn những điều trên thì hàm Text trong Excel chính là câu trả lời. Hãy cùng Gitiho tìm hiểu về sự lợi hại của thủ thuật này nhé.

VỪA BẬN VỪA LƯỜI VẪN GIỎI EXCEL NHỜ KHÓA HỌC NÀY

EXG01: Tuyệt đỉnh Excel - Trở thành bậc thầy Excel

G-LEARNING

32653 học viên

4.8 (110 đánh giá)

499,000đ

799,000đ

Nhập môn Excel cùng Gitiho

G-LEARNING

10817 học viên

4.65 (20 đánh giá)

Miễn phí

499,000đ

EXG05 - Kỹ năng sử dụng công thức và hàm A-Z trong Excel

G-LEARNING

682 học viên

4.8 (5 đánh giá)

499,000đ

799,000đ

Hàm Text trong Excel - Công thức và cách sử dụng căn bản

Hàm Text trong Excel giúp người dùng chuyển đổi giá trị số sang văn bản bằng một cú pháp đơn giản:

=TEXT(giá trị, định dạng_văn bản)

Trong đó:

Giá trị: Giá trị số cần chuyển đổi sang văn bản.

Định dạng văn bản: Định dạng cần hiển thị.

Để thấy rõ hơn sự lợi hại của hàm Text, hãy cùng áp dụng vào một tình huống cụ thể. Nếu bạn muốn chuyển đổi dữ liệu ngày/tháng/năm sang định dạng văn bản thông thường, bạn có thể dùng công thức như sau:

Hàm Text và các ứng dụng tuyệt vời của hàm Text trong Excel
 

Với sự lợi lại của mình, hàm Text trong Excel không chỉ giúp ta thay đổi định dạng số liệu, mà còn giúp kết hợp số liệu với văn bản và các kí tự đặc biệt một cách nhanh chóng và chính xác.

Xem thêm: Hàm Text và các ứng dụng tuyệt vời của hàm Text trong Excel

Mã định dạng hàm Text trong Excel

Để sử dụng đúng cách hàm Text trong Excel, chúng ta cần nắm chắc các mã định dạng được sử dụng. Sau đây là danh sách những mã định dạng cơ bản và thông dụng nhất trong Excel.

Mô tả

Định dạng mã mẫu

0

Mã thể hiện các chữ số 0 vô nghĩa

#.00 tính đến chữ số thập phân thứ 2.

Ví dụ: Nhập 1.5, kết quả hiện thị 1.50

#

Mã ngăn không hiện thị thêm chữ số 0

#.## tính đến chữ số thập phân thứ 2

Ví dụ: Nhập 1.5, kết quả hiện thị 1.5

 Nhập 1.555, kết quả hiện thị 1.56

?

Mã để khoảng trống cho chữ số 0 vô nghĩa nhưng không biểu diễn chúng. Thường được dùng để sắp xếp các số trong cột tại một điểm thập phân#.?? biểu diễn tối đa 2 chữ số thập phân và căn nhập cho các điểm thập phân trong một cột.

.

Mã biểu diễn điểm thập phân

###,###.## biểu diễn số có 6 chữ số phân tách hàng nghìn và các chữ số thập phân

 

,

Mã biểu diễn phân cách hàng nghìn

Đồng thời, ta có thể sử dụng các kí tự sau đây để biểu thị ý nghĩa số liệu rõ hơn mà không làm thay đổi kết quả trả về.

Kí tự

Mô tả

+ và –

Dấu cộng và trừ

()

Dấu ngoặc đơn

:

Dấu hai chấm

Dấu nháy

{}

Dấu ngoặc nhọn

<> 

Dấu nhỏ hơn và lớn hơn

=

Dấu bằng

/

Dấu gạch chéo

Để việc sử dụng hàm Text trong Excel trở nên thuận tiện hơn, sau đây là tổng hợp công thức chi tiết và kết quả định dạng tương ứng.

 

A

B

C

1

Giá trị gốc

Giá trị định dạng

Công thức

2

1.5

1.50=TEXT(A2,“0.00”)

3

150%=TEXT(A2,”#%”)

4

$1.50=TEXT(A2,“$#,##0.00”)

5

+$1.50=TEXT(A2,”+$#,##0.00;-$#,##0.00;$0.00”)

6

-$1.50=TEXT(A2,“-$#,##0.00;-$#,##0.00;$0.00”)

7

=TEXT(A2,”#?/?”)

8

1.50E+00=TEXT(A2,”0.00E+00”)

9

~2!=TEXT(A2,”~#!”)

Ngoài ra, dưới đây là danh sách các mã định dạng chúng ta có thể sử dụng với hàm Text trong Excel.

Mã định dạng

Mô tả

Ví dụ

d (day)

Ngày

d – 1 hoặc 2 chữ số, không chứa số 0 ở đầu (1 đến 31)

dd – 2 chữ số, có chứa số 0 ở đầu (01 đến 31)

ddd – 3 kí tự viết tắt (Mon – Sun)

m (month)

Tháng

m – 1 hoặc 2 chữ số, không chứa số 0 ở đầu (1 đến 12)

mm – 2 chữ số, có chứa số 0 ở đầu (01 đến 12)

mmm – tên tháng viết tắt (Jan-Dec)

mmmm – tên tháng viết đầy đủ

y (year)

Năm

yy- 1 hoặc 2 chữ số trong năm (01 là 2001, 21 là 2021)

yyyy – 4 chữ số trong năm (2001, 2021)

h (hour)

Giờ

h – 1 hoặc 2 chữ số không chứa chữ số 0 ở đầu (1-60)

hh -2 chữ số chứa chữ số 0 ở đầu (01-60)

m (minute)

Phút

m – 1 hoặc 2 chữ số không chứa chữ số 0 ở đầu (1-60)

mm – 2 chữ số chứa chữ số 0 ở đầu (01-60)

s (second)

Giây

s – 1 hoặc 2 chữ số không chứa chữ số 0 ở đầu (1-60)

ss – 2 chữ số chứa chữ số 0 ở đầu (01-60)

Cụ thể hơn, ta có thể nhìn vào bảng ví dụ sau đây hiển thị các định dạng cho một ngày cụ thể.

 

A

B

C

1

Ngày gốc

Ngày được định dạng

Công thức

2

10/03/2021

Mar 10 2021

=TEXT(A2,“mmm dd yyyy”)

3

Wednesday 10 March, 2021

=TEXT(A2,“dddd dd mmmm, yyyy”)

4

10-Mar-21

=TEXT(A2,“d-mmm-yy”)

5

Wednesday

=TEXT(A2,”dddd”)

Xem thêm: Ứng dụng hàm TEXT tính thời gian và định dạng kiểu giờ trong Excel

Cách sử dụng hàm Text trong Excel - Công thức mẫu

Kết nối văn bản và số (hoặc ngày) theo định dạng tùy chỉnh

Trong quá trình phân tích dữ liệu bằng Excel, chúng ta không dừng lại ở việc tính toán các số liệu đơn thuần mà còn qua đó đưa ra các kết luận về ý nghĩa của số liệu. Để làm được điều này, bên cạnh cách sử dụng hàm Concatenate để nhập văn bản, ta có thể dùng hàm Text trong Excel để biểu thị ngày số (hoặc ngày) theo định dạng mong muốn.

Định dạng số bên trong một chuỗi văn bản

Giả sử ta cần tính tổng giá đơn hàng dựa trên giá hàng ở ô A2, số lượng hàng ở ô B2 và giảm tỉ lệ ở ô C2. Cách đơn giản nhất là sử dụng công thức: =A2*B2*(1-C2). Sau đó, ta chèn thêm câu diễn giải: "Tổng giá đơn hàng là". Ta muốn biểu thị giá trị dữ liệu dưới dạng tiền tệ, kết hợp dấu phân cách hàng nghìn và 2 chữ số thập phân.

Để Excel trả về kết quả dữ liệu đúng như mong muốn, ta thực hiện các bước sau:

  1. Nhập công thức tính A2*B2*(1-C2) vào đối số thứ nhất của hàm Text.
  2. Nhập mã định dạng tương ứng trong đối số thứ hai.
  3. Nối hàm Text với chuỗi bằng hệ thống các kí hiệu hoặc hàm Concatenate.

Công thức như sau:

="Tổng giá đơn hàng là "&TEXT(A2*B2*(1-C2), "$###,###.00")

Hoặc

=CONCATENATE("Tổng giá đơn hàng là ", TEXT(A2*B2*(1-C2), "$###,###.00"))


Hàm Text và các ứng dụng tuyệt vời của hàm Text trong Excel
 

Kết hợp văn bản và ngày tháng theo định dạng mong muốn

Khi muốn diễn đạt một câu hoàn chỉnh kết hợp với hàm Today hoặc Now để thể hiện ngày ở thời điểm hiện tại, ta có thể sử dụng hàm Text và hàm Concatenate như sau:

=CONCATENATE("Today is ", TEXT(TODAY(),"dddd d mmm, yyyy"))

Hoặc

="Today is "&TEXT(TODAY(),"dddd d mmm, yyyy")

Hàm Text và các ứng dụng tuyệt vời của hàm Text trong Excel

 

Lưu ý: Phụ thuộc vào ngôn ngữ cài đặt của Excel của người dùng, kết quả trả về có thể không khớp với ngôn ngữ cần hiển thị trong văn bản. Để chỉnh sửa điều này, ta cần thay đổi ngôn ngữ cài đặt của Excel.

Thêm số 0 đứng đầu mỗi số với độ dài ngắn khác nhau

Nếu bạn muốn giữ nguyên chữ số 0 ở đầu một dãy số, một cách đơn giản là sử dụng mã định dạng chứa chữ số 0, ví dụ như "00000", đưa vào hàm Text. Giả sử trong trường hợp biểu diễn số có 5 chữ số với chữ số 0 ở đầu, ta có thể áp dụng công thức:

=TEXT(A2,"00000")

Trong đó, A2 là ô chứa giá trị gốc.

Hàm Text và các ứng dụng tuyệt vời của hàm Text trong Excel
 

Chuyển giá trị thành số điện thoại theo một định dạng nhất định

Để dễ dàng biểu thị số điện thoại trong Excel, ta có thể sử dụng hàm Text như sau:

=TEXT(A2,"###-####")

hoặc trong trường hợp biểu thị cả dãy số điện thoại đầy đủ 10 chữ số bao gồm mã khu vực, ta dùng công thức hàm Text dưới đây:

=TEXT(A2,"[<=9999999]###-####;(###) ###-####”)

Hàm Text trong Excel không thực hiện được - Nguyên nhân và cách khắc phục

Để thực hiện hàm Text trong Excel, chúng ta chỉ cần nhập giá trị số và định dạng văn bản cần chuyển đổi, do vậy việc sử dụng dễ hơn phần lớn các hàm khác. Cũng chính vì cấu trúc hàm như vậy, đa số các lỗi hàm Text đến từ việc nhập sai mã định dạng.

Hàm Text trả về lỗi #NAME? 

Nếu người không dùng dấu ngoặc kép “” ngoài mã định dạng, Excel sẽ hiển thị "#NAME?" thay vì giá trị cần tìm.

Ví dụ:

=TEXT(A2, dd/mm/yy) bị lỗi "#NAME?" do người dùng không dùng dấu "" cho mã định dạng dd/mm/yy 

=TEXT(A2,"dd/mm/yy") là cách nhập đúng

Hàm Text yêu cầu mã định dạng ngày và giờ cụ thể

Ví dụ:

=TEXT(A2,"dd/mm/yy") được sử dụng phổ biến cho hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, ở một số quốc gia có những cách sử dụng từ ngữ khác, mã định dạng cũng phải thay đổi.

=TEXT(A2,"tt/mm/jj") là công thức đúng trong Excel phiên bản Đức, trong đó chúng ta sử dụng "t" và "j" thay cho "d" và "y".

Xem thêm: Hướng dẫn dùng hàm TEXTJOIN để ghép chuỗi văn bản trong Excel

Kết luận

Trên đây là những kiến thức về hàm Text trong Excel mà Gitiho muốn gửi đến các bạn. Qua bài viết này, các bạn có thể tiết kiệm thời gian qua việc chuyển đổi giá trị số sang bất kì định dạng văn bản nào mong muốn một cách tự động thay vì nhập thủ công. Để tối ưu hóa việc sử dụng hàm Text trong Excel, đừng quên kết hợp với những hàm thông dụng khác như IF, VLOOKUP, INDEX và MATCH,... bạn nhé.

Gitiho hi vọng các bạn sẽ sử dụng thủ thuật này thật thành công!

 

 

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

Bài viết liên quan

Cách ứng dụng hàm INT và MOD cho lễ tân và các công việc khác

Cách ứng dụng hàm INT và MOD cho lễ tân và các công việc khác

Hướng dẫn cách tách địa chỉ ra khỏi chuỗi

Hướng dẫn cách tách địa chỉ ra khỏi chuỗi

CÁCH TÍNH ĐIỂM TRUNG BÌNH VÀ XẾP LOẠI TRONG EXCEL (KÈM BÀI TẬP)

CÁCH TÍNH ĐIỂM TRUNG BÌNH VÀ XẾP LOẠI TRONG EXCEL (KÈM BÀI TẬP)

Hướng dẫn kiểm tra giá trị trùng lặp cực đơn giản trên Excel 2010, 2013, 2016, 2019

Hướng dẫn kiểm tra giá trị trùng lặp cực đơn giản trên Excel 2010, 2013, 2016, 2019

Cách cộng, trừ ngày tháng năm trong Excel để tính số ngày siêu nhanh cho kế toán

Cách cộng, trừ ngày tháng năm trong Excel để tính số ngày siêu nhanh cho kế toán

Hướng dẫn 4 cách bôi đen trong Excel đơn giản và nhanh chóng

Hướng dẫn 4 cách bôi đen trong Excel đơn giản và nhanh chóng

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội