Hướng dẫn tất tần tật cách dùng hàm INDEX trong Excel chuẩn nhất

G-LEARNING2 năm trước

 

Hàm INDEX trong Excel là gì và có ứng dụng như thế nào? Tất cả những điều bạn cần biết về hàm INDEX đều có trong bài phân tích này. Đọc ngay để làm việc hiệu quả gấp đôi.
 

Hàm INDEX là hàm trả về giá trị hoặc tham chiếu của 01 ô trong Excel là giao nhau giữa dòng và cột được xác định bởi các thông số cho trước. Hàm này cũng được coi là một hàm tìm kiếm với khả năng vận dụng và kết hợp cùng các hàm khác khá mạnh mẽ, có thể áp dụng để giải quyết nhiều hơn các vấn đề phức tạp.

Bài viết dưới đây Gitiho sẽ hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng hàm INDEX trong Excel.

Trước tiên, hãy tìm hiểu về cách sử dụng các hàm trong Excel như thế nào cho đúng nhé: Hướng dẫn cách viết các hàm trong Excel chi tiết dễ hiểu nhất

Đăng ký ngay khoá Tuyệt đỉnh Excel - Trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ

Hướng dẫn tất tần tật cách dùng hàm INDEX trong Excel chuẩn nhất

Cú pháp của hàm Index trong Excel

Hàm INDEX có 2 dạng:

  • Một là Hàm INDEX Dạng Mảng: Kết quả của  hàm INDEX sẽ trả về giá trị của một ô (Khi bạn đã cho các giá trị tham chiếu kèm theo)
  • Hai là Hàm INDEX Dạng Tham Chiếu:  Kết quả sẽ trả về một dải ô tham chiếu, được quy định bởi  [area_num]

Cách viết hàm INDEX dạng mảng trong Excel

Cú Pháp: 
 

=INDEX(Array,Row_num,[Column_num]

Trong đó:

– Array: bắt buộc - Phạm vi ô hoặc một hằng số mảng.

– Row_num: Thứ tự dòng cần tìm (tính từ dòng đầu tiên của Array đến dòng chứa giá trị cần tìm kiếm).

– Column_num: Thứ tự cột cần tìm (tính từ cột của Array đến cột chứa giá trị cần tìm kiếm).

Phải có ít nhất một trong hai đối số Row_num, Column_num. Nếu đối số nào để trống sẽ được hiểu là chọn vị trí cột đầu hoặc hàng đầu. 

Ví dụ 1: Cho danh sách nhóm học sinh,tìm tên học sinh biết tên học sinh đó ở hàng 2 cột 2. 

cach-dung-ham-index-trong-excel-chi-tiet-nhat-01

Ô C9 Công thức: =INDEX(B4:C7,2,2)

cach-dung-ham-index-trong-excel-chi-tiet-nhat-02

Xem thêm:  Hướng dẫn dùng INDEX và MATCH để tìm kiếm nhiều điều kiện, trả về nhiều kết quả

Hàm INDEX Dạng Tham Chiếu

Cú Pháp: INDEX(Reference,Row_num,[Column_num],[Area_num])

Trong đó:

– Reference: bắt buộc Vùng tham chiếu,.

– Row_num: Thứ tự dòng cần tìm (tính từ dòng đầu tiên của Array đến dòng chứa giá trị cần tìm kiếm).

– Column_num: Thứ tự cột cần tìm (tính từ cột của Array đến cột chứa giá trị cần tìm kiếm).

– Area_num: tùy chọn Số của vùng ô sẽ trả về giá trị trong reference. 

Nếu Area_num được bỏ trống thì hàm INDEX dùng vùng 1.

Tiếp ví dụ 1:

Ô C9 Công thức: =INDEX(B4:C7,2,1,1)

cach-dung-ham-index-trong-excel-chi-tiet-nhat-03

Xem thêm:  Hướng dẫn dùng hàm INDEX dạng mảng để tham chiếu nhiều kết quả cùng lúc trên Excel

Với hàm INDEX bạn có thể tham chiếu đến bất kỳ ô nào trên bảng tính Excel, bởi vậy hàm này thường được kết hợp với các hàm trong Excel khác để sử dụng có hiệu quả hơn. Dưới đây là một số hàm thường được kết hợp với hàm INDEX.

KẾT HỢP HÀM INDEX VÀ HÀM MATCH TRONG EXCEL

Hãy tìm hiểu hàm Index kết hợp Match với yêu cầu sau:

  • Tìm doanh số của cửa hàng D
  • Tìm tên cửa hàng khi biết trước doanh số

YÊU CẦU SỐ 1: TÌM DOANH SỐ CỦA CỬA HÀNG D

Bạn có thể dùng hàm VLOOKUP cho yêu cầu nhưng ta đã biết hàm INDEX rồi thì hãy tận dụng nó nhé.

Để giải quyết yêu cầu này sử dụng Cú pháp hàm INDEX kết hợp hàm MATCH sau:

=INDEX($B$2:$C$7,MATCH(C9,$B$2:$B$7,0),2)

Trong đó:

– $B$2:$C$7: Array/ vùng dữ liệu

– MATCH(C9,$B$2:$B$7,0): Kết quả của hàm MATCH sẽ trả về số thứ tự dòng của cửa hàng D trong Array

– 2: Là cột thứ 2 tính từ cột đầu tiên mà cột đó chứa giá trị tìm kiếm = Doanh số

Kết quả ta nhận được như sau:

cach-dung-ham-index-trong-excel-chi-tiet-nhat-04

 Khi thay đổi giá trị trong ô C9, kết quả trong ô C10 sẽ tự động đổi theo đó bạn.

Hoặc thay đổi tương ứng doanh thu bạn sẽ thấy kết quả thay đổi theo.

YÊU CẦU SỐ 2: TÌM TÊN CỬA HÀNG KHI BIẾT TRƯỚC DOANH SỐ

  • Tìm vị trí của Doanh số biết trước số bằng hàm MATCH trong cột doanh 

= MATCH(C12,$C$2:$C$7,0)

  • Tìm trong cột tên cửa hàng: cửa hàng đang có doanh số tương ứng
  • $B$2:$B$7: Array/ Vùng chứa Tên cửa hàng cần tìm.
  • Kết hợp lại:

=INDEX($B$2:$B$7,MATCH(C12,$C$2:$C$7,0))

Cụ thể cách sử dụng hàm trong hình sau:

cach-dung-ham-index-trong-excel-chi-tiet-nhat-05

KẾT HỢP HÀM INDEX CÙNG HÀM SUM

Bài toán cũ, nhưng đổi yêu cầu:

Tính doanh số cột C:

=SUM(C2:C7)

=SUM(INDEX(A2:C7,,3))

Tính doanh số 3 cửa hàng trên cùng

=SUM(C2:C4)

=SUM(C2:INDEX(A2:C7,3,3))

=SUM(INDEX(A2:C7,1,3):INDEX(A2:C7,3,3))

Xem thêm: Hướng dẫn cách dùng hàm SUM trong Power BI DAX

KẾT HỢP HÀM INDEX CÙNG HÀM MIN/ MAX

Bài toán cũ, nhưng đổi yêu cầu khi kết hợp MIN/ MAX

Tìm cửa hàng doanh số thấp nhất:

=INDEX(B2:B7,MATCH(MIN(C2:C7),C2:C7,0))

Tìm cửa hàng doanh số cao nhất:

=INDEX(B2:B7,MATCH(MAX(C2:C7),C2:C7,0))

Xem thêm: Phương pháp dùng hàm MIN so sánh hai hoặc nhiều giá trị trong Excel

Tổng kết

Như vậy qua bài viết này chúng ta đã biết cách sử dụng hàm Indexkết hợp hàm Index với một số hàm khác trong Excel. Hy vọng bài viết này đã giúp các bạn sử dụng hàm INDEX trong Excel được tốt hơn. Chúc các bạn ứng dụng vào công việc một cách hiệu quả.

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông