Hướng dẫn cách sử dụng hàm REPLACE trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Nội dung được viết bởi G-LEARNING

Trong Excel, người ta thường dùng hàm REPLACE để thay thế một phần của chuỗi bằng một chuỗi khác, dựa vào số ký tự được chỉ định. 

Cú pháp:

= REPLACE(old_text,start_num,num_chars,new_text)

Trong đó:

  • old_text: chuỗi văn bản cần được xử lý
  • start_num: vị trí bắt đầu tìm cái sẽ thay thế, tính từ bên trái sang
  • num_chars: là số ký tự trong old_text mà ta muốn hàm REPLACE thay bằng new_tex t
  • new_text: là chuỗi mà ta muốn thay cho các ký tự trong old_text.

Tuy nhiên, cái cần lưu ý nhất khi sử dụng hàm REPLACE là làm thế nào đê rxác định start_numnum_chars.

  • Chúng ta dùng hàm FIND() hoặc SEARCH() để xác định vị trí bắt đầu (start_num)
  • Dùng hàm LEN() để xác định số ký tự của chuỗi sẽ được thay thế (num_chars)

Ví dụ:

Nếu muốn thay thế 2007 thành 2010 trong dòng HỌC EXCEL 2007 ta làm như sau:

Thay thế 2007 thành 2010 trong dòng HỌC EXCEL 2007

Thay thế 2007 thành 2010 trong dòng HỌC EXCEL 2007

Dùng công thức: =REPLACE(C4; FIND(“2007”; C4); LEN(“2007”); “2010”)

Dùng công thức: =REPLACE để thay đổi

Dùng công thức: =REPLACE để thay đổi

Kết quả thu được:

Kết quả sau khi thay đổi

Kết quả sau khi thay đổi

Chúc các bạn thành công.

Đánh giá bài viết này

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông