Hà Đinh
Hà Đinh
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 35 lượt xem

Hướng dẫn cách tính thuế TNCN cho lao động là người nước ngoài

Jul 31 2022

Thuế thu nhập cá nhân là nội dung mà người làm hành chính nhân sự quan tâm, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài sẽ có cách tính khác so với người Việt Nam. Trong bài viết này Gitiho sẽ hướng dẫn bạn cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với lao động là người nước ngoài.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động là người nước ngoài

Bước 1: Xác định người nước ngoài là cá nhân cư trú hay không cư trú

Người nộp thuế là cá nhân cư trú phải đảm bảo một trong những điều kiện sau:

- Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

- Có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú:

  • Đối với công dân Việt Nam: nơi ở thường xuyên là nơi cá nhân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định, và đã đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về nơi cư trú.
  • Đối với người nước ngoài: nơi ở thường xuyên là nơi thường trú ghi trong thẻ thường trú hoặc nơi ở tạm trú khi đăng ký cấp thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công An cấp.

- Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế, cụ thể như sau:

  • Cá nhân chưa hoặc không có nơi ở thường xuyên theo hướng dẫn nếu trên, nhưng có tổng số ngày thuê nhà để ở theo các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế cũng được xác định là  cá nhân cư trú, kể cả trường hợp thuê nhà ở nhiều nơi.
  • Nhà thuê để ở bao gồm cả trường hợp ở khách sạn, ở nhà khách, ở nhà nghỉ, nhà trọ, nơi ở, làm việc, ở trụ sở cơ quan,… không phân biệt cá nhân tự thuê hay người sử dụng lao động thuê cho người lao động.

=> Như vậy, một cá nhân không phân biệt nguồn gốc quốc tịch nếu đáp ứng các điều kiện trên là đối tượng cư trú để xác định nghĩa vụ thuế tại Việt Nam. Cá nhân kê khai thu nhập phát sinh tại Việt Nam và thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam. 

Bước 2: Tính thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân cư trú 

Nếu là cá nhân cư trú thì tính như tính thuế cho người Việt Nam bình thường:

  • Tính theo biểu lũy tiến từng phần (nếu ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên)
  • Hoặc khấu trừ 10% toàn phần (nếu ký hợp đồng thời vụ, hợp đồng dưới 3 tháng)

Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế TNCN: thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.

Đối với cá nhân là công dân quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế

 

 

Cá nhân không cư trú

Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế TNCN: Thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Cách tính thuế TNCN cho cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công (x) với thuế suất 20%.

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x thuế suất 20%.

Trong đó:

Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định như đối với thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú theo hướng dẫn tại khoản 2 điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC, cụ thể như sau:

  • Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Riêng thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm có tích lũy theo hướng dẫn tại điểm đ.2, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC là thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện trả tiền bảo hiểm.

 

 

 

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Nhân sự - Hành chính

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 35 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội