G-LEARNING
G-LEARNING
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 339 lượt xem

Hướng dẫn phương pháp sửa lỗi #VALUE! khi dùng hàm FIND hoặc SEARCH trong Excel

Nov 02 2017

Một số nguyên nhân có thể gây ra lỗi #VALUE! khi sử dụng hàm FIND hoặc SEARCH trong Excel

Chuỗi cần tìm không được tìm thấy

Hàm Find và Search đều là 2 hàm tìm kiếm kí tự trong 1 chuỗi kí tự khác trong Excel, vì vậy khi chuỗi kí tự cần tìm không thể được tìm thấy trong chuỗi đang tìm sẽ gây ra lỗi #VALUE!

Ví dụ: tìm Word trong chuỗi “Gitiho.com”:

=FIND(“Word”, “Gitiho.com”,1)

Kết quả của hàm trên sẽ trả về kết quả là #VALUE! bởi vì Word không có mặt trong chuỗi “Gitiho.com”

Vị trí bắt đầu tìm kiếm bắt đầu từ số 0

Cú pháp của hàm FIND hoặc SEARCH có tham số thứ 3 là vị trí bắt đầu tìm kiếm, mặc định thì tham số này có giá trị là 1 nếu chúng ta bỏ qua. Tuy nhiên nếu tham số này được gán cho giá trị bằng 0 thì kết quả trả về của hàm FIND hoặc SEARCH sẽ có giá trị là #VALUE!

Cách xử lý: bỏ qua việc gán giá trị cho tham số không bắt buộc này nếu không cần thiết

Vị trí bắt đầu tìm lớn hơn độ dài của chuỗi để tìm kiếm

Một ví dụ cho trường hợp này là công thức sau đây:

=FIND(“s”,”Functions and formulas”,25)

Tuy rằng trong chuỗi cần tìm có kí tự “s” nhưng kết quả của hàm FIND trả về vẫn là #VALUE! bởi vì tham số thứ 3 của hàm FIND – vị trí bắt đầu để tìm kiếm lớn hơn số kí tự của chuỗi “Functions and formulas”

Cách xử lý: Sửa lại tham số về vị trí bắt đầu tìm kiếm trong công thức cho phù hợp

Ngoài kiến thức được chia sẻ trong bài này, có thể bạn nên xem thêm bài tổng hợp các lỗi thường gặp khi sử dụng công thức và hàm trong Excel ở link sau đây:

Lỗi #VALUE!, #REF!, #NUM, #N/A, #DIV/0!, #NAME?, #NULL! trong Excel và cách sửa

Đánh giá bài viết này

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Excel Cơ Bản

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 339 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội