Hướng dẫn sử dụng hàm MATCH tìm dòng cuối trong Excel

Nội dung được viết bởi Ngọc Diệp

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ứng dụng của hàm MATCH tìm dòng cuối chứa dữ liệu của một cột bất kì trong Excel. Các bạn hãy cùng Gitiho thực hành nhé.

Giới thiệu hàm MATCH trong Excel

Công thức hàm MATCH trong Excel

Công thức hàm MATCH như sau:

=MATCH(giá trị tìm kiếm, mảng tìm kiếm, [kiểu khớp])

Trong đó:

Giá trị tìm kiếm là giá trị bạn muốn tham chiếu trong mảng tìm kiếm.

Mảng tìm kiếm là phạm vi trang tính Excel thực hiện tìm kiếm.

Kiểu khớp là cách Excel khớp giá trị tìm kiếm với các giá trị tồn tại trong mảng tìm kiếm. Đây là đối số tùy chọn, có thể nhập số -1, 0 hoặc 1.

 • Nếu kiểu khớp = 1 hoặc được bỏ qua, hàm MATCH tìm kiếm giá trị lớn nhất trong mảng tìm kiếm nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tìm kiếm. Toàn bộ nội dung trong mảng tìm kiếm phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, A-Z, FALSE, TRUE.
 • Nếu kiểu khớp = 0 thì hàm MATCH tìm kiếm giá trị đầu tiên khớp chính xác với giá trị tìm kiếm. Nội dung trong mảng tìm kiếm có thể được sắp xếp theo bất kì thứ tự nào.
 • Nếu kiểu khớp = -1 thì hàm MATCH tìm kiếm giá trị nhỏ nhất trong mảng tìm kiếm lớn hơn hoặc bằng giá trị tìm kiếm. Toàn bộ nội dung trong mảng tìm kiếm phải được sắp xếp theo thứ tự giảm dần, Z-A, TRUE, FALSE.

Một số lưu ý về hàm MATCH trong Excel

Chúng ta sẽ cần lưu ý một vài điểm sau đây khi sử dụng hàm MATCH để tìm dòng cuối trong Excel:

 • Hàm MATCH không phân biệt chữ hoa và chữ thường
 • Nếu hàm MATCH tìm được nhiều hơn 1 giá trị trong mảng tìm kiếm khớp với giá trị tìm kiếm thì hàm sẽ trả về vị trí giá trị đầu tiên tìm được.
 • Nếu không tồn tại giá trị tìm kiếm trong mảng tìm kiếm, hàm MATCH trong Excel sẽ trả về lỗi #N/A hoặc giá trị số thứ tự lớn nhất trong mảng.

Cách sử dụng hàm MATCH tìm dòng cuối trong Excel

Là một hàm tham chiếu mạnh mẽ trong Excel, hàm MATCH chứng minh hiệu quả của mình trong nhiều trường hợp. Trong phần này, các bạn hãy cùng Gitiho tìm hiểu sử dụng hàm MATCH tìm dòng cuối trong Excel chứa dữ liệu tại một cột bất kì nhé.

Hãy cùng tìm hiểu qua một ví dụ dưới đây:

Hướng dẫn sử dụng hàm MATCH tìm dòng cuối trong Excel

Yêu cầu của bài là tìm dòng cuối chứa dữ liệu tại cột B, cột C và điền kết quả vào lần lượt các ô B16, C16.

Nguyên tắc hoạt động của hàm MATCH

Chúng mình sẽ trình bày nguyên tắc hoạt động của hàm MATCH để các bạn hiểu được bản chất cách tìm dòng cuối trong Excel:

 • Hàm MATCH có thể tìm kiếm giá trị gần đúng hoặc giá trị chính xác tuyệt đối so với giá trị tìm kiếm.
 • Nếu giá trị tìm kiếm quá lớn thì hàm sẽ tìm kiếm giá trị gần đúng và trả về kết quả dòng cuối cùng trong mảng tìm kiếm tương ứng với định dạng dữ liệu (văn bản hoặc số) của giá trị tìm kiếm.

Sử dụng hàm MATCH tìm dòng cuối trong Excel chứa ký tự văn bản 

Để tìm dòng cuối trong Excel chứa ký tự dạng văn bản trong một cột bằng hàm MATCH, chúng ta cần tạo ra một giá trị thỏa mãn 2 điều kiện: dạng văn bản và ký tự rất lớn.

Chúng ta sẽ kết hợp hàm REPT trong công thức hàm MATCH. Nhiệm vụ của hàm REPT là tạo ra một chuỗi ký tự lớn dựa vào việc lặp lại một ký tự nhiều lần. Vì Excel quy định độ dài của chuỗi tối đa 255 ký tự, nên chúng ta sẽ viết công thức hàm MATCH tại ô B16 như sau:

=MATCH(REPT("z",255),B2:B15)

Trong đó:

 • giá trị tìm kiếm là REPT("z",255), nghĩa là chuỗi chứa 255 ký tự z (kí tự cuối bảng chữ cái).
 • mảng tìm kiếm là B2:B15 tại cột B.

Kết quả của công thức trên được thể hiện trong hình dưới đây.

Hướng dẫn sử dụng hàm MATCH tìm dòng cuối trong Excel

Sử dụng hàm MATCH tìm dòng cuối trong Excel chứa ký tự số

Tương tự như ở phần trên, chúng ta cũng sử dụng hàm MATCH kết hợp hàm REPT để tìm dòng cuối trong Excel chứa ký tự số, điểm khác là chúng ta thay thế ký tự z bằng 1 chữ số 9 (chữ số lớn nhất từ 1-9).

Tuy nhiên, hàm REPT chỉ trả về kết quả dạng văn bản. Do đó, để chuyển đổi kết quả này về dạng số thì chúng ta sẽ sử dụng thêm hàm VALUE.

Như vậy, công thức tại ô C16 để tìm dòng cuối trong Excel là:

=MATCH(VALUE(REPT(9,255)),C2:C15)

Kết quả Excel trả về như sau:

Hướng dẫn sử dụng hàm MATCH tìm dòng cuối trong Excel

Xem thêm: CÁCH ỨNG DỤNG HÀM INDEX VÀ MATCH NÂNG CAO (PHẦN 1)

Tổng kết

Chúng ta đã học thêm một công thức hàm MATCH kết hợp các hàm REPT và hàm VALUE để tìm dòng cuối trong Excel chứa dữ liệu tại một cột bất kì. Các bạn hoàn toàn có thể áp dụng công thức này tương tự với các hàng. 

Gitiho chúc các bạn thành công!

💥 SIÊU SALE MÙA EURO - SĂN KHÓA HỌC CÙNG GITIHO 💥

 • 👉 GIẢM TRỰC TIẾP 60% HỌC PHÍ, đồng giá các khóa học 199K - 299K - 399K
 • 👉 Áp dụng cho 200+ khóa học bán chạy nhất trên nền tảng Gitiho
 • 👉 Ưu đãi chỉ có hiệu lực với 100 đơn hàng thanh toán đầu tiên.

5/5 - (1 bình chọn)

5/5 - (1 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông