Những công việc kế toán - nhân sự cần làm nếu muốn có cái Tết "yên thân"

Nội dung được viết bởi Sabrina

Chúng ta đang bước vào tháng thứ 2 của nửa cuối năm 2022 cũng là lúc công việc của kế toán, nhân sự bộn bề hơn bao giờ hết. Để công việc không bị quá tải, chồng chéo dẫn đến chậm tiến độ, kế toán, nhân sự doanh nghiệp cần hoàn thành ngay 11 công việc này trước và sau Tết Dương lịch.

1. Báo cáo về tình hình biến động lao động trong tháng 12/2022

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT – BLĐTBXH quy định trước ngày 03 hàng tháng, doanh nghiệp phải thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị (nếu có) (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo).

Như vậy, nếu trong tháng 12/2022 doanh nghiệp có bất kì biến động nào về lao động thì cần phải hoàn thành và nộp báo cáo tình hình biến động trước ngày 03/01/2023.

2. Nộp báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Theo Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP và Điều 18 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định trước ngày 15 tháng 01 hằng năm, các doanh nghiệp phải báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước đó, tức năm 2020.

Vì vậy, trước ngày 15/01/2023, doanh nghiệp phải nộp báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2022

Căn cứ theo Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC, khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC & Mục 10 Công văn 1839/TCT-CS, chậm nhất là ngày 20/01/2023 kế toán phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2020 với đối tượng báo cáo theo tháng.

Còn đối với đối tượng báo cáo theo quý thì kế toán cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2020 muộn nhất vào ngày 30/1/2023.

4. Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 12/2022

4.1. Đối tượng kê khai theo tháng

Theo khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định trong mỗi tháng nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền sau. Hạn cuối để thực hiện công việc này là ngày 20/01/2023.

Lưu ý: Quy định trên chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức khai thuế theo tháng, nếu trong tháng doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không cần phải nộp tờ khai của tháng đó.

4.2. Đối tượng kê khai theo quý

Theo điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC, hạn cuối để kế toán nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân quý IV/2022 (nếu có) là vào ngày 30/01/2023. Nộp sau thời hạn này doanh nghiệp sẽ phải nộp phạt theo quy định của pháp luật.

5. Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 12/2022

Theo điểm a khoản 2 Điều 11 và điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng thì phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, chậm nhất vào ngày 20 tháng liền kề.

Vì vậy, muộn nhất là ngày 20/01/2022, những doanh nghiệp này phải thực hiện xong việc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng 12/2023.

6. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV năm 2022

Dựa vào Điều 12a vào sau Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC được bổ sung bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC  quy định căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Như vậy, ngay trong quý IV năm 2022 hoặc chậm nhất vào ngày 30/01/2023, doanh nghiệp phải thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý IV năm 2022.

7. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 01/2023

Theo Khoản 1 Điều 7, Điều 16 và khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp phải trích đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN. Đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan bảo hiểm xã hội mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Vậy, chậm nhất là ngày 31/01/2023 doanh nghiệp phải hoàn thành việc trích đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng 01/2023 cho người lao động.

8. Kê khai và nộp lệ phí môn bài

Căn cứ theo khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế quy định về nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài như sau:

Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi

Riêng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo quy định.

Như vậy, ngày 30/01/2023 là hạn cuối cùng để các doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ kê khai và nộp lệ phí môn bài với nhà nước.

09. Nộp kinh phí công đoàn tháng 01/2022

Khoản 2 Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định doanh nghiệp dù có hay chưa có tổ chức Công đoàn cũng phải đóng kinh phí Công đoàn mỗi tháng một lần vào cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động, mức đóng là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Do đó, chậm nhất là ngày 31/01/2023, doanh nghiệp phải hoàn thành việc đóng khoản phí này tại Phòng kế toán của Liên đoàn lao động quận, huyện nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.

10. Nộp thang lương, bảng lương cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Cùng với việc thay đổi mức lương tối thiểu vùng 2022 vừ sự điều chỉnh vùng làm việc. Theo đó, nếu đầu năm 2023, các doanh nghiệp có thể không sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương như mọi năm (thay đổi theo mức mức lương tối thiểu vùng) thì có thể không phải nộp thang lương, bảng lương cho cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương thì phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện. Đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp.

Trên đây là 10 công việc cơ bản mà kế toán, nhân sự phải làm trước và sau Tết Dương lịch 2023. Hy vọng kế toán, nhân sự sẽ nắm được các mốc thời gian để hoàn thành mọi công việc đúng hạn theo quy định của pháp luật.

Làm kế toán viên nhưng bạn có đang cảm thấy:

  • Khối lượng công việc lớn, đặc biệt là các thời điểm cuối tháng, quý, năm, bạn cần phải xử lý và làm rất nhiều báo cáo, sổ sách, thường xuyên phải OT nhưng vẫn không kịp?
  • Áp lực công việc lớn do mình chưa thực sự giỏi nghiệp vụ và nắm vững được các quy chuẩn, luật lệ.
  • Không chỉ người mới và người có nhiều kinh nghiệm cũng có thể mắc phải sai phạm liên quan đến pháp lý và tài chính gây hậu quả đáng tiếc.

Thực tế, làm kế toán không khó và đáng sợ đến vậy nếu như bạn thực sự hiểu rõ kiến thức và thành thạo nghiệp vụ. Nếu như bạn quyết định lựa chọn kế toán là con đường sự nghiệp, thì hãy để Gitiho đồng hành và vượt qua khó khăn khi làm nghề với khóa học: KTG01 - Kế toán tổng hợp từ A - Z - Ai cũng có thể trở thành kế toán tổng hợp, bao gồm:

  • Hiểu về hệ thống kế toán, quy định kế toán, từ xây dựng sổ sách đến lập báo cáo thuế và tài chính.
  • Thiết lập và thực hiện các giao dịch kế toán, từ Nhật ký chung đến bảng lương theo quy định mới, và bút toán kết chuyển.
  • Thành thạo việc lên sổ kế toán, xử lý dữ liệu, và tạo tờ khai thuế, cũng như các kỹ năng làm việc trên phần mềm MISA và thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Hãy bấm Đăng ký Học thử ngay bên dưới để trải nghiệm công việc của một Kế toán tổng hợp nha!

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông