Trần Trường Hạnh
Trần Trường Hạnh
Thảo luận 17 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 98 lượt xem

Mình tạo thêm cb & d list thì bị lỗi này hướng dẫn giúp ah

Chào thầy,

Mình tạo thêm cb & add list thì bị lỗi này, thầy hướng dẫn giúp ahThảo luận 17 câu trả lời
Lượt xem 98 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Trường Hạnh 13:08 - Aug 19, 2021

Chào bạn bạn có thể dùng code sau nhé


Private Sub UserForm_Initialize()

    Dim arr As Variant

    arr = Sheet1.Range("A1:A2").Value

    ComboBox1.List = arr

End Sub
Vỗ tay vỗ tay
Trần Trường Hạnh 13:08 - Aug 19, 2021

vậy nếu thêm 1 cái cb thứ 3 thì cũng dùng code này hay sao ah?


Vỗ tay vỗ tay
Trần Trường Hạnh 13:08 - Aug 19, 2021

vẫn lỗi "tên mơ hồ" thầy ơiVỗ tay vỗ tay
Trần Trường Hạnh 14:08 - Aug 19, 2021

Chào bạn phần này gitiho đã trả lời bạn ở một bình luận khác nhé

Vỗ tay vỗ tay
Trần Trường Hạnh 14:08 - Aug 19, 2021

chào thầy, mình đã dùng code như hướng dẫn mà vẫn lỗi ah:

thầy xem lại giúp

Private Sub UserForm_Initialize()

    Dim arr As Variant

    arr = Sheet1.Range("A1:A2").Value

    ComboBox1.List = arr

End Sub


Vỗ tay vỗ tay
Trần Trường Hạnh 14:08 - Aug 19, 2021

chào bạn bạn thay vào vùng và sheets của bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Trần Trường Hạnh 14:08 - Aug 19, 2021

tất nhiên đã thay vùng & sheets,

thầy xem link giúp ah

https://drive.google.com/file/d/1l-FJ...


Vỗ tay vỗ tay
Trần Trường Hạnh 14:08 - Aug 19, 2021

Chào bạn bạn cho gitiho xin mật khẩu link nhéVỗ tay vỗ tay
Trần Trường Hạnh 14:08 - Aug 19, 2021

DẠ, SORRY

PW: mkt2021


Vỗ tay vỗ tay
Trần Trường Hạnh 14:08 - Aug 19, 2021

Bạn xoá đi nhé do trùng tên sub

Vỗ tay vỗ tay
Trần Trường Hạnh 15:08 - Aug 19, 2021

sorry, vẫn ko hiểu ah

vậy muốn làm list cho cb khác thì phải làm thế nào ah,

Mình có đến 5 cb như hình


Cb-Customer đã run OK,

làm đến list cho cb-ExpiryDate thì bị lỗi trênVỗ tay vỗ tay
Trần Trường Hạnh 15:08 - Aug 19, 2021
bài giảng chỉ hướng dẫn list cho 1 cb thôi ah,

Vỗ tay vỗ tay
Trần Trường Hạnh 15:08 - Aug 19, 2021

Sorry chuyên gia, mình sửa dc rùi ah, thật ngớ ngẩn

Sorry nhiều, chúc 1 ngày tốt lành thấy nhé


Vỗ tay vỗ tay
Trần Trường Hạnh 15:08 - Aug 19, 2021

Chúc bạn học tốt cùng gitiho

Vỗ tay vỗ tay
Trần Trường Hạnh 16:08 - Aug 19, 2021

chào thầy,

Trong User Form, muốn lưu phải unlock sheet đùng ko ah,

mình muốn gọi code unlock sheet thì phải như thế nào ah,

dùng call là ko dc?Vỗ tay vỗ tay
Trần Trường Hạnh 16:08 - Aug 19, 2021

Chào bạn được nhé miễn trong file có lệnh call tensub

Vỗ tay vỗ tay
Trần Trường Hạnh 17:08 - Aug 19, 2021

cảm ơn thầy, dc rùi ah


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội