Nguyễn Thị Trúc Phương
Nguyễn Thị Trúc Phương
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 341 lượt xem

của em nó báo bị duplicate nên k tạo được relasionship Làm cách nào để fix

thầy ơi! của em nó báo bị duplicate nên k tạo được relasionship. Làm cách nào để fix lỗi này vậy thầy?Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 341 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Trúc Phương 09:08 - Aug 21, 2021

Báo cáo Bán hàng thì chắc chắn Mã hàng sẽ lặp lại (duplicate) vì ta có nhiều giao dịch. Nhưng bảng Sheet 1 - mình đang hiểu là bảng thông tin về sản phẩm, thì bảng này Mã hàng sẽ là unique. 

Bạn check các mã hàng trùng nhé và xóa nó đi. Bạn chọn Mã hàng trong Sheet 1, vào sheet Data có tính năng Remove Duplicate trong Excel

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Trúc Phương 09:08 - Aug 21, 2021
Nếu Mối quan hệ là Many-To-Many thì ko được trong Excel. Bạn hiểu là Mã hàng - trường làm key - là trường để tìm kiếm thông tin. Ví dụ mã hàng XXXX1 cần tham kiểu về quy cách, loại gạch ... trong bảng Sheet 1, nhưng khi lookup lại thấy 2 dòng, thì nó ko biết lấy dữ liệu của dòng nào
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Trúc Phương 10:08 - Aug 24, 2021

cảm ơn thầy nhiều ạ

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông