Huỳnh Huy
Huỳnh Huy
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 70 lượt xem

cho làm sao để chuyển đổi từ cột thành hàng giống Power BiTôi có 1 file

Thầy cho hỏi làm sao để chuyển đổi từ cột thành hàng giống Power Bi.

Tôi có 1 file excel, Hằng ngày tôi sẽ cập nhật số liệu từ web vào file này, để làm báo cáo. Nhưng dữ liệu của nó dạng cột.

Mã vị trí/ngày: Dữ liệu sản lượng nằm dưới dòng ngày.

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 70 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Huy 21:09 - Sep 27, 2021

làm sao để. Hằng ngày tôi chỉ cần copy dữ liệu mới vào cột ngày tiếp theo là dữ liệu báo áo tui sẽ đươc cập nhật

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Huy 21:09 - Sep 27, 2021

Và có cách nào tạo 1 bảng mới chỉ chọn một số mã vị trí mà ko dùng hàm vlookup

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội