Đoàn Thị Hà
Đoàn Thị Hà
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 124 lượt xem

ạ khi mình vào Relationship nó hiện như sau là mình phải sửa như thế nào?

Chào Thầy ạ, khi mình vào Relationship nó hiện như sau là mình phải sửa như thế nào?

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 124 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Thị Hà 15:01 - Jan 12, 2021

Mình cũng đã tạo dữ liệu nối - sau khi duplicate các mã cần nối cũng không thể tạo relationship được

Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Thị Hà 09:01 - Jan 13, 2021

Thông báo có hướng dẫn kìa bạn: Trong bảng Product Code, cột Mã Hàng có blank values - giá trị trống, do file excel có những dòng ko có dữ liệu đó, bạn chỉ cần vào đúng bảng đó, xóa hết các dòng ko có dữ liệu đi và Refresh, về mặt hiển thị sẽ không có gì thay đổi nhưng về bảng thì đã được loại bỏ các giá trị trống

Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Thị Hà 09:01 - Jan 13, 2021

Cảm ơn Thày, mình đã hiệu chỉnh xong rồi ạ

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội