Phạm Ngọc Anh
Phạm Ngọc Anh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 267 lượt xem

mình có 2 file là file book 1 và book 2 Nếu tại ô A1 của sheet 1 book2 mình ghi

Cho mình hỏi với ạ, mình có 2 file là file book 1 và book 2. Nếu tại ô A1 của sheet 1 book2 mình ghi tên của book 1. Mình viết code ở book 2 để đóng file book 1 như này thì lỗi ở đâu ạ? 

Dim tenfile As String

tenfile = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("A1").Value

Workbooks("tenfile.xlsx").Close Savechanges:=False

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 267 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Ngọc Anh 09:08 - Aug 25, 2021

Chào bạn bạn thử viết như sau 

Workbooks("Book2.xlsx").Worksheets("Sheet1").Range("A1").Value = "Book1"

Workbooks("tenfile.xlsx").Close Savechanges:=FalseVỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông