DƯƠNG BÁ VƯƠNG
DƯƠNG BÁ VƯƠNG
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 169 lượt xem

K gọi WB mới đc nhờ xem lỗi dum

K gọi WB mới đc 

nhờ ad xem lỗi dum


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 169 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
DƯƠNG BÁ VƯƠNG 10:11 - Nov 23, 2020

Chào bạn bạn có thể thử nhé.

Option Explicit

Sub guidulieu()

    Dim wb As Workbook

    Set wb = Workbooks.Add

    wb.Sheets("Sheet1").Name = "abc"

End Sub


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội