Dương Thị Thu Phương
Dương Thị Thu Phương
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 327 lượt xem

Các chuyên gia em áp dụng ng thức Sumifs này sai chỗ nào vậy hic

Các chuyên gia cho em hỏi em áp dụng công thức Sumifs này sai chỗ nào vậy hic


Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 327 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Dương Thị Thu Phương 11:09 - Sep 07, 2021

Chào bạn bạn xem cách vùng có độ dài bằng nhau khong nhé vùng doanh số bán chưa có thuế = kỳ doanh thu = kỳ kê khai không nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Dương Thị Thu Phương 16:09 - Sep 07, 2021

bằng nhau nhé

Vỗ tay vỗ tay
Dương Thị Thu Phương 16:09 - Sep 07, 2021

Chào bạn bạn có thể đẩy file lên google dirive giúp gitiho để gitiho kiểm tra không nhỉ?

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội