No name
No name
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 68 lượt xem

thêm ng ty e có vay vốn cá nhân của tổng giám đốc và các thành viên trong

Cho e Hỏi thêm: Công ty e có vay vốn cá nhân của tổng giám đốc và các thành viên trong gia đình TGĐ vậy bên e có phải làm tờ khai về giao dịch liên kết theo nghị định 132/2020 không?. Hiện tai bên e vừa đầu tư xây dựng vừa hoạt động kinh doanh du lịch khách sạn, chưa có lãi.Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 68 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
No name 18:09 - Sep 13, 2021

Trường hợp của bạn có phát sinh nghĩa vụ kê khai cho giao dịch liên kết đó bạn

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội