Phan Tấn Thế
Phan Tấn Thế PRO
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 249 lượt xem

Sau khi pivot các tháng không tự sắp xếp từ Jan > Dec mà đang lộn xộn như

Sau khi pivot các tháng không tự sắp xếp từ Jan -> Dec mà đang lộn xộn như bên dưới. Nhờ thầy cô hướng dẫn giúp. TksColumn
Labels
Row
Labels
Apr Aug Dec Feb Jan Jul Jun Mar May Nov Oct Sep Grand Total
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 249 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phan Tấn Thế 09:10 - Oct 01, 2021

Bởi vì tên các tháng là tên tiếng anh (là ký tự text), excel sẽ sắp xếp ký tự text theo dạng A - Z chứ không hiểu ý nghĩa đoạn text đó là gì.

Muốn sắp xếp theo thứ tự tháng từ 1-12 thì bạn cần tạo 1 cột tháng ở dạng số => với số thì excel sẽ hiểu thứ tự tăng dần từ bé đến lớn được.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội