Trần Thị Thanh Tuyền
Trần Thị Thanh Tuyền
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 158 lượt xem

Mình làm sao để chọn filter các cột trong bảng pivottable được a

Mình làm sao để chọn filter các cột trong bảng pivottable được a

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 158 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Thanh Tuyền 08:11 - Nov 22, 2021

Pivot table có phần filter riêng trong các phần ROWS, COLUMNS, FILTERS (3 bộ lọc riêng cho từng vị trí cấu tạo của pivot). Bạn có thể lọc tại phần mà bạn muốn:

- Filter tại ROWS: sẽ lọc theo các dòng trong bảng

- Filter tại COLUMNS: sẽ lọc theo các cột trong bảng

- Filter tại FILTERS: sẽ lọc để giới hạn kết quả tính toán trong phần VALUES (thêm điều kiện tính cho hàm tại VALUES)

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông