Đặng Tiến Lâm
Đặng Tiến Lâm
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 724 lượt xem

Hi mình đang bị mất cửa sổ pivot table khi mình tắt đi giờ muốn mở lại

Hi mình đang bị mất cửa sổ pivot table khi mình tắt đi giờ muốn mở lại thì sao ah.

ThanksThảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 724 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đặng Tiến Lâm 16:05 - May 13, 2021

Chào bạn bạn chọn vùng pvoit và chọn như hình


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội