Pham Luong Hoang
Pham Luong Hoang
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 155 lượt xem

Tôi có dữ liệu đầu vào là bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Tôi có dữ liệu đầu vào là bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kế toán (P&L) với thời điểm dữ liệu là 1 tuần (không theo ngày). Xin hỏi thầy là xây dựng dữ liệu đầu vào đối với bảng P&L như thế nào để Power BI có thể hiểu và tính được theo mục đích sử dụng số liệu của mình, ví dụ tính tổng doanh thu theo tháng, tổng doanh thu của các công ty (trong trường hợp có P&L của nhiều công ty con), doanh thu trên sản phẩm (đối với doanh thu là dữ liệu 1 tuần không theo từng ngày, nhưng số lượng đơn đặt hàng là theo từng ngày dựa theo báo cáo theo dõi của bộ phận bán hàng). Xin cảm ơn!

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 155 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Pham Luong Hoang 09:10 - Oct 18, 2021

Vì nguyên tắc của Power BI là theo cột, nên đầu tiên là bạn chuyển từ Format PnL thông thường sang dạng Bảng dữ liệu theo cột bằng Excel, bạn thêm cột Thời gian BC và Công ty con như hình dưới chẳng hạn

Khi này bạn đã chuẩn hóa data đầu vào, thì việc tính tổng Doanh theo Công ty con, thời gian rất dễ, lại như bình thường thôi

Như vậy quan trọng nhất là chuyển được các tiêu chi trên P&L thành các cột dữ liệu bạn nhé

Vỗ tay vỗ tay
Pham Luong Hoang 15:10 - Oct 19, 2021

cảm ơn thầy

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội