An
An
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 498 lượt xem

Bài 12 trong BI ngoài merge và Append còn có chức năng Combine? Chức năng này có

Bài 12, trong BI, ngoài merge và Append còn có chức năng Combine? Chức năng này có tác dụng gì?

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 498 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
An 22:05 - May 10, 2021

Chào bạn, chức năng Combine File trong Power Query dùng để gộp các file có cùng kiểu dữ liệu. Nó giống như Append Querry, khác nhau ở chỗ Append Querry là gộp 2 query - nghĩa là gộp 2 bảng, 2 bảng này có thể lấy từ file, database ... còn Combine là chỉ gộp file, thường là 2 file Excel. Nó tương tự với tính năng Get Data by Folder

Vỗ tay vỗ tay
An 13:05 - May 11, 2021

Cảm ơn thầy. Vậy nếu mình dùng Get data from folder thì không cần dùng Append hay Combine gì hết?

Vỗ tay vỗ tay
An 19:05 - May 11, 2021

Đúng rồi bạn, kinh nghiệm bạn bỏ các file có cùng cấu trúc vào 1 Folder, dùng tính năng đó, là ta ko phải xử lý bằng Combine hay Append gì cả

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội