Phi Tran
Phi Tran
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 352 lượt xem

Làm sao vẽ được dang biểu đồ so sanh ng cột giữa 2 dữ liệu Ví có 2 cột

Làm sao vẽ được dang biểu đồ so sanh  dạng cột giữa 2 dữ liệu, Ví có 2 cột dự liệu năm 2020 và năm 2021. Làm sao biểu diễn dữ liệu so sánh giữa 2 năm trên.

Câu 2: Làm sao chuyển dữ liệu từ đếm sang sum Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 352 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phi Tran 16:03 - Mar 25, 2021

Chào bạn, bạn học kỹ chương về DAX nhé, để so sánh dữ liệu cần viết các DAX để lấy dữ liệu năm trước, cụ thể là DAX về Time Intelligence - Bài 35

Chuyển sang Sum thì bạn chỉ cần click và mũi tên và thay đổi cách tính. 


Theo mình bạn nên học hết các chương rồi đi vào ứng dụng, sẽ nhanh đạt được mục đích hơn

Vỗ tay vỗ tay
Phi Tran 17:03 - Mar 25, 2021


Vỗ tay vỗ tay
Phi Tran 17:03 - Mar 25, 2021

Mình cũng thử nhưng nó không ra. cảm ơn bạn mình sẽ đọc kỹ về DAX cho phần ngày.

Thanks ban

Vỗ tay vỗ tay
Phi Tran 17:03 - Mar 25, 2021

Phần trên của bạn đang chỉ có Count và CountDistinct, vì định dạng đang là Text (AC 2020) - Bạn chuyển về định dạng Number nhé, định dạng Number sẽ có biểu tưởng Tổng ở đầu (AC 2021, BU 2021)

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội