An Nhiên
An Nhiên
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 73 lượt xem

cô ơi, bút toán nhập kho thành phẩm trong bài giảng...

cô ơi, bút toán nhập kho thành phẩm trong bài giảng là N155, C154. Nhưng trước đó chưa hạch toán cpsxdd 154 thì làm sao kết chuyển N155 C154 đc
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 73 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
An Nhiên 18:10 - Oct 29, 2018
Có hạch toán chứ bạn. Hết tháng tập hơp 621, 622, 627 để kết chuyển sang 154. Khi nhập kho thành phẩm thì hạch toán n155, có 154
Vỗ tay vỗ tay
An Nhiên 12:10 - Oct 30, 2018
như vậy bút toán N155 C154 thì vẫn có thể hạch toán trước bút toán N154 C621,622,627 hả cô
Vỗ tay vỗ tay
An Nhiên 14:10 - Oct 30, 2018
bạn tập hợp 621,622,627 sang 154 rối với nhập kho thành phẩm sau
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội