Ngô thị hồng thắm
Ngô thị hồng thắm
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 148 lượt xem

Em chào cô Công ty em mua nguyên vật liệu và chuyển...

Em chào cô
Công ty em mua nguyên vật liệu và chuyển cho công ty khác gia công thì hạch toán phần giá vốn hàng bán như thế nào ạ?
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 148 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Ngô thị hồng thắm 05:08 - Aug 29, 2018
Bạn hạch toán nợ 622, rồi kết chuyển sang 154. Hoặc có thể hạch toán thẳng vào nợ 154 đều dc
Vỗ tay vỗ tay
Ngô thị hồng thắm 11:08 - Aug 29, 2018
em hạch toán các nghiệp vụ như này đúng ko cô:
1. Mua nguyên vật liệu xuất thẳng nhà máy
Nợ 154 (a)
Nợ 1331
Có 1121
- các chi phí khác liên quan : Nợ 627,622,621 (b) / có 1121
- Ghi nhận giá vốn Nợ 632 (số tiền a+b)
Có 154, 622,627,621..
-Xuất hàng đi nước ngoài không qua kho : Nợ 131/ có 5112
Theo cô thì nghiệp vụ này không làm phiếu nhập kho, xuất kho được không ạ?
Vỗ tay vỗ tay
Ngô thị hồng thắm 12:08 - Aug 29, 2018
định khoản a và b xong bạn kết chuyển a và b sang 154.. Không nhập kho kết chuyển thẳng thì cũng từ 154 sang 632 chứ không nhảy từ 621,622,627 sang 632 luôn dc bạn ạ
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông