Võ Thị Kim Yến
Võ Thị Kim Yến
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 87 lượt xem

còn định khoản mua hóa đơn giá trị gia tăng sao cô

còn định khoản mua hóa đơn giá trị gia tăng sao cô
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 87 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Võ Thị Kim Yến 04:02 - Feb 27, 2019
Bạn đặt in hóa đơn GTGT : Nếu gái trị lớn bạn cần phân bổ thì bạn hạch toán Nợ 242 - Nợ 133 - có 111. Hàng tháng phân bổ hạch toán vào NỢ 642 - có 242
Nếu bạn không phân bổ bạn hạch toán luôn vào NỢ 642 - nợ 133 - có 111
Vỗ tay vỗ tay
Võ Thị Kim Yến 10:02 - Feb 27, 2019
chứ k phải có 331 hả cô
Vỗ tay vỗ tay
Võ Thị Kim Yến 09:02 - Feb 28, 2019
Có 331 rồi lúc nào thanh toán tiền bạn hạch toán nợ 332 - có 111,112. Hoặc nếu trả luôn bằng tm bạn hạch toán luôn nợ 111 đều là thanh toán mà bạn
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội