Phạm Chí Thông
Phạm Chí Thông
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 137 lượt xem

Bên bảng chám ng ngày thuòng là 215 ngày khi sang bảng lương 22 ngày vậy ?

Bên bảng chám công ngày thuòng là 215 ngày ....khi sang bảng lương 22 ngày vậy thầy ?
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 137 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Chí Thông 18:12 - Dec 13, 2021
Ngày thuong là 21,5 ngày sao sang bảng luong lại 22 ngày vậy thầy ?
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Chí Thông 18:12 - Dec 13, 2021
Xin lỗi em nhìn nhầm
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Chí Thông 08:12 - Dec 14, 2021

Chào bạn phần ngày công lẻ bạn xem thêm phần làm tròn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội