Huynh Ngoc Anh
Huynh Ngoc Anh
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 136 lượt xem

Em chào tại sao khi VLOOKUP lấy thông tin tổng số giờ làm thêm lại bị lỗi

Em chào thầy. Cho em hỏi tại sao khi VLOOKUP lấy thông tin tổng số giờ làm thêm lại bị lỗi như ảnh ạ. Em cám ơn thầy 

Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 136 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Huynh Ngoc Anh 09:01 - Jan 04, 2022

Choà bạn bạn viết riêng công thức Column(bangchamcongBG1) - 1 xem ra kết quả như thế nào nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Huynh Ngoc Anh 09:01 - Jan 04, 2022

Em ra kết quả 58 thầy ạ

Vỗ tay vỗ tay
Huynh Ngoc Anh 10:01 - Jan 04, 2022

Vùng bảng tìm kiếm của hàm vlookup là B7:BF52

Còn hàm COLUMN bạn tính từ cột BG - 1 trở đi (tức là cột BF, cột cuối cùng trong bảng)

=> như thế khi kéo công thức sang phải thì sẽ bị lỗi do giá trị col_index_num trong hàm vlookup vượt quá phạm vi của bảng.

Vỗ tay vỗ tay
Huynh Ngoc Anh 21:01 - Jan 04, 2022

em cám ơn ạ

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội