Chu Hoa
Chu Hoa
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 283 lượt xem

Tôi muốn về câu 10 chương 9 tại sao kết quả tính trong cột N của Bảng

Tôi muốn hỏi về câu 10 chương 9: tại sao kết quả tính trong cột N của Bảng lương ra đáp số 22, trong khi ở bảng chấm công, dữ liệu là 21.5. Vấn đề sai lệnh này nằm ở đâu????
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 283 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Chu Hoa 11:06 - Jun 28, 2021

Chào bạn do phần này làm tròn bạn nhé bạn chỉnh lại trong custom là ra bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Chu Hoa 18:06 - Jun 28, 2021

Tôi đã lưu lại dưới dạng .xls https://drive.google.com/file/d/16VFr...

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội