Dang Tai Loc
Dang Tai Loc
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 20 lượt xem

Chào Sau khi em chọn combine & Transform thì máy chỉ cho chọn 1 trong những

Chào Thầy!

Sau khi em chọn combine & Transform thì máy chỉ cho chọn 1 trong những file nằm trong folder thôi, làm sao để được tất cả các file trong folder vậy thầy. 

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 20 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội