Hong Khanh
Hong Khanh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 81 lượt xem

Mình muốn liệu từ file power BI có sẵn mình có thể xuất ngược những table

Xin chào!

Mình muốn hỏi liệu từ file power BI có sẵn, mình có thể xuất ngược những table data mình đã import không?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 81 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hong Khanh 09:01 - Jan 19, 2022

Chức năng xuất trực tiếp thì không có bạn à, nhưng chúng ta có thể sử dụng qua chức năng xuất dữ liệu của visual dạng Bảng:

- Ví dụ mình cần lấy 1 số dữ liệu ở bảng fb_post, mình tạo 1 table, kéo các trường cần xuất rồi Export Data - có bất tiện là nếu muốn xuất cả bảng thì phải chọn hết các trường, và 1 điều nữa là chỉ xuất được 1 lượng dữ liệu nhất định - nếu data lớn quá sẽ không xuất được. Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội