Bích Ngân
Bích Ngân
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 194 lượt xem

Trong video chưa có VD về Running total Vậy có thể có 1 VD cụ thể về ứng

Trong video thầy chưa có VD về Running total, Vậy thầy có thể có 1 VD cụ thể về ứng dụng của các hàm này được không ạ?

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 194 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Bích Ngân 09:01 - Jan 19, 2022

Về tính toán kiểu Running Total này thì DAX phổ biến hay dùng là Datesinperiod chẳng hạn - hàm này thường dùng để tính toán trong 1 khoảng thời gian, bạn thử tham khảo bài viết này:  https://dax.guide/datesinp

Ví dụ: ta có bảng dữ liệu sale từ 1/1/2021 -> Hiện tại, ta muốn tính toán giá trị bán hàng trong 7 ngày gần nhất, 1 tháng gần nhất, 1 năm gần nhất ta hay dùng DATESINPERIOD(Bảng, Max(Date),-7,Day) hoặc DATESINPERIOD(Bảng, Max(Date),-1,Month) hoặc DATESINPERIOD(Bảng, Max(Date),-1,Year) ...

Vỗ tay vỗ tay
Bích Ngân 13:01 - Jan 24, 2022

Dạ, cảm ơn thầy

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội