Đinh Văn Hòa
Đinh Văn Hòa
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 199 lượt xem

"" 1 hàm time intellegene (tính toán giá trị nào đó trong một khoảng thời gian);

"Hướng dẫn cách" 

1. hàm time intellegene (tính toán giá trị nào đó trong một khoảng thời gian); 

2. Có cách nào so sánh dữ liệu kiểu như kế hoạch vs kqua thực hiện của 1 tuần, 1 tháng, 1 năm ...

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 199 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đinh Văn Hòa 00:07 - Jul 02, 2021

Để tính 1 measure hoặc 1 giá trị nào đó trong 1 khoảng thời gian, bạn có thể tham khảo Dateinperiod, bạn đọc bài hướng dẫn này nhé:  https://gitiho.com/blog/huong-dan-cac...

Để so sánh dữ liệu kiểu thực tế - kế hoạch, thì ta cần có 2 bảng số liệu: Thực tế - Kế hoạch. Sau đó tạo ra các Measure để tính toán, lưu ý là dữ liệu phải chạy cụ thể theo thời gian. 

Ví dụ: Doanh số thực tế và Kế hoạch, muốn chạy theo tháng. Thì bảng Kế hoạch phải có Chi tiết Doanh thu các tháng. Khi đó bạn tạo Measure tính Doanh thu cho từng bảng, lúc đó chỉ cần các bộ lọc về thời gian là có thể so sánh được rồi.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội