Toàn
Toàn
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 53 lượt xem

trong ng cụ dụng cụ thì phần kho tài sản kết quả là tăng 21 là chính xácNhưng

dạ cho em hỏi
trong : công cụ dụng cụ 
thì phần kho tài sản kết quả là tăng 21 là chính xác

Nhưng sao có 2 tài sản là 
CC_GHE_001
CC_MT_001
được chuyển về kho tài sản ( bộ phận sử dụng ) để sửa chữa
 mặc dùng cũng đáp ứng đủ 3 yêu cầu là:
- bộ phận sử dụng ( kho tài sản )
- thời gian
- công cụ dụng cụ
nhưng lại không đc đếm, nếu đếm thì sẽ là 23 ---> sai
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 53 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Toàn 10:02 - Feb 24, 2022


Vỗ tay vỗ tay
Toàn 11:02 - Feb 24, 2022

Chào bạn bạn đẩy file bạn đang làm lên nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội