Lê Văn Hồng Thủy
Lê Văn Hồng Thủy
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 63 lượt xem

Hi Tôi không thấy phần Join keys ở màn hình của mình

Hi thầy
Tôi không thấy phần Join keys ở màn hình của mình

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 63 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lê Văn Hồng Thủy 14:03 - Mar 17, 2022

Giao diện mới hình như có thay đổi một chút, bạn xem có phần Condition này click vào để chỉnh sửa trường Join key bạn nhé


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội