Lê Thị Ngọc Anh
Lê Thị Ngọc Anh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 111 lượt xem

Tôi đang làm bài cuối khóa 58 câu số 3 dùng tùy chọn GroupBy để tính giá

Xin chào giảng viên, 

Tôi đang làm bài cuối khóa 58, câu số 3: dùng tùy chọn GroupBy để tính giá trung bình của retail price theo brand.

Sau khi tạo new column và điền hàm vào thì vướng lỗi như bên dưới, nhờ giảng viên sửa và hướng dẫn cách làm đúng:

Xin cảm ơn

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 111 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lê Thị Ngọc Anh 16:03 - Mar 22, 2022

Xin chào giảng viên, 

Tôi đã tìm được cách tính data grouping dùng chức năng groupby thay vì dùng hàm và cho kết quả đúng.

1. Tuy nhiên sau khi tính trung bình dùng groupby thì cột discount price được tính trước đó xảy ra lỗi, xin cho hỏi vì sao?:

2. Nếu mình làm trước việc replace giá trị null = 0 cho 2 cột recyclable và low_fat thì cũng không áp dụng được chức năng data grouping của retail price, xin cho biết lý do vì sao

Xin cảm ơn giảng viên

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội