Ms Hương
Ms Hương
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 267 lượt xem

91 Ngoại trừ 2 bảng loại data tables (tự phân biệt đâu là data tables đâu

9.1 Ngoại trừ 2 bảng loại data tables (tự phân biệt đâu là data tables, đâu là lookup table), disable tính năng "Include in Report Refresh", sau đó Close & Apply

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 267 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Ms Hương 16:10 - Oct 29, 2020

:D

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội